Skip to content Skip to navigation menu
Ontdek de betekenis van politiek
Voortdurend nemen politici besluiten over diverse vraagstukken. Maar hoe borg je dat een beleidsontwerp politiek haalbaar is en voldoende maatschappelijk draagvlak heeft? Deze vragen kun je beantwoorden met een politieke aanvaardbaarheidsanalyse. In deze module leer je hoe je zo’n analyse opzet en uitvoert. Je koppelt politieke inzichten aan actuele vraagstukken. Thema’s daarbij zijn bijvoorbeeld macht en invloed, besluitvorming, participatie en democratie. Je ontdekt ook hoe Europese beslissingen doorwerken in Nederland. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je beschrijft een politiek vraagstuk uit je organisatie en je benoemt de rol van politiek en openbaar bestuur bij de besluitvorming.
  • Je brengt de belangrijkste politieke partijen in kaart voor je vraagstuk. Je bekijkt de overeenkomsten en verschillen in ideologie, opvattingen, standpunten en oriëntaties.
  • Je beschrijft de belanghebbenden, je benoemt welke machtsmiddelen van belang zijn en welke kritiekpunten een rol spelen. Vervolgens beargumenteer je de mogelijkheden om tot een compromis te komen.
  • Je onderzoekt de haalbaarheid van een mogelijke oplossing van het politieke vraagstuk en je beargumenteert of er maatschappelijk en politiek draagvlak voor is.
  • Je adviseert over een compromis voor het oplossen van het politieke vraagstuk en je beargumenteert wat de politieke manoeuvreerruimte is.

Er zijn acht bijeenkomsten. Voorafgaand bestudeer je de literatuur en bereid je de opdrachten voor. In de negende week is er een feedbacksessie met je docent. In de lessen bespreken we de opdrachten en praktijkvoorbeelden. Je stelt je verdiepende vragen stellen en je krijgt gerichte feedback van je docent en je medestudenten. Eventuele oefentoetsen geven een indicatie voor je kennisniveau.

Je wordt beoordeeld op een politieke aanvaardbaarheidsanalyse. Je gaat daarvoor na of een beleidsvoorstel uit je eigen organisatie politiek aanvaardbaar is en voldoende maatschappelijk draagvlak heeft. Je analyse bevat onder meer:

  • de verzameling van je argumenten voor het beleid;
  • de bepaling van de speelruimte;
  • de conclusies over de politieke manoeuvreerruimte.

 

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Een module kost 475 euro. Dit is inclusief 2 toetskansen en exclusief eventueel aan te schaffen studiemateriaal.

startdatum April
EC 5
Vakgebied Onderzoek
Studievorm Module
Vakgebied Bestuurskunde
Studiebelasting 7hours
Zelfstudie 5hours
Contacturen 2hours
Locaties Deventer
ID OBSK01D