Skip to content Skip to navigation menu
Ontwikkel en deel je facilitaire toekomstvisie
De omgeving waarin organisaties functioneren verandert. Om daar op in te spelen, moet je als facilitair manager proactief mee kunnen denken met je klant bij het maken van keuzes rond bijvoorbeeld services en huisvesting. Een antenne voor trends en ontwikkelingen is een must, waarbij het belangrijk is je te kunnen verplaatsen in je klant en te kijken vanuit diverse perspectieven. In deze module leer je je bewust te worden van de waarde die het facilitair bedrijf toevoegt aan de organisatie en leer je die te vertalen naar een toekomstvisie die het MT kan overtuigen. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

• Voor jouw branche bepalen wat de dominante (technologische) facilitaire trends en ontwikkelingen zijn en op welke manier die invloed hebben op en in je organisatie en facilitair bedrijf.

• De huidige visie van je facilitair bedrijf analyseren in het licht van de dominante trends en ontwikkelingen. Je maakt daarbij gebruik van een DESTEP, SWOT-analyse en confrontatiematrix.

• Een onderbouwde visie ontwikkelen op de toegevoegde waarde van je facilitair bedrijf, op basis van leeruitkomsten 1 en 2 met behulp van een FM waardemodel naar keuze.

• Van je toekomstvisie voor je facilitair bedrijf een elevator pitch van twee minuten organiseren, in een gesimuleerd MT-overleg met behulp van passende audiovisuele ondersteuning.

• In de rol van MT-lid een nieuwe toekomstvisie, gepresenteerd door een medestudent, bevragen vanuit de optiek van een personeelsmanager, financieel manager, hoofd inkoop, hoofd services en hoofd huisvesting.

Deze module kent acht gezamenlijke contactmomenten waarvoor je de opdrachten thuis voorbereidt en literatuur en kennisclips vooraf bestudeert. We starten met een introductie van de thematiek, waarin je je eigen organisatie als referentie neemt. In de lessen bespreken we de opdrachten en praktijkvoorbeelden. Je kunt verdiepende vragen stellen en krijgt gerichte feedback van je medestudenten en van de docent. De eerste acht lessen staan in het teken van de theorie, waarin je toewerkt naar de deelopdrachten ten behoeve van je portfolio.

Verwante opleidingen
Facility Management

Je wordt beoordeeld op:

1. een elevator pitch over je toekomstvisie voor het facilitair bedrijf van jouw organisatie;
2. een memo in de huisstijl van jouw organisatie, waarin je de toekomstvisie voor het facilitair bedrijf nader onderbouwt;
3. je rol als MT-lid in de discussie over de door een medestudent gepresenteerde toekomstvisie.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Een module kost 475 euro. Dit is inclusief 2 toetskansen en exclusief eventueel aan te schaffen studiemateriaal.

startdatum September
EC 5
Vakgebied Hospitality & Facility Management
Studievorm Module
Studiebelasting 7hours
Zelfstudie 5hours
Contacturen 2hours
Locaties Deventer
ID OFM01D