Skip to content Skip to navigation menu
Ontwikkel je eigen visie als coach en leidinggevende

Als leidinggevende ben je aanspreekpunt en daarmee (te) makkelijk ook degene die het probleem oplost of gerichte adviezen geeft, je bent druk met het ‘blussen van brandjes’. Door coachend leidinggeven vergroot je het zelf-oplossend vermogen en verantwoordelijkheidsgevoel van de medewerkers. Jij als leidinggevende krijgt ruimte om bezig te zijn met essentiële zaken en langere termijn kwesties.  

Wat zijn jouw kwaliteiten om een vitaal team te creëren? Wat zijn jouw valkuilen? Door je visie op coachend leidinggeven te ontwikkelen en je kwaliteiten hierin te kennen, sta je stevig in je schoenen. Deze module leert je tevens om zelf te ervaren wat de waarde is van sparren met collega’s, daarnaast weet je professionele ontwikkeling van de medewerkers middels intervisie te faciliteren.

Sector Economie  

€ 575,00

  •  Je analyseert je persoonlijke motieven, kwaliteiten en valkuilen om daarmee bij te dragen aan inzicht in jouw manier van coachen en leidinggeven.
  • Je formuleert een visie op coachend leidinggeven binnen jouw eigen organisatie als basis voor gesprekken en het verder vormgeven van coachend leidinggeven binnen de organisatie
  • Je draagt jouw visie op heldere en krachtige manier uit aan de medewerkers van het team.
  • Je reflecteert ontwikkelingsgericht op je eigen handelen als coachend leidinggevende en benoemt concrete vervolgacties om gewenste situaties te bereiken.

Deze module kent acht bijeenkomsten en consult. We starten met een introductie van de thematiek, de op te leveren producten en de planning. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je onder meer literatuur, kennisclips en artikelen, werk je aan de (portfolio)opdrachten en krijg en geef je via de digitale leeromgeving feedback. De docent geeft verdiepende uitleg over de onderwerpen en je kunt de docent vragen stellen over de onderliggende theorie.

Verwante opleidingen
Ad Management

Je wordt individueel beoordeeld op een verslag over jouw visie en ontwikkeling en een elevator pitch voor je eigen organisatie. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Deze module is op hbo-niveau.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van genoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

EC 5
Vakgebied Management & Organisatie
Studievorm Module
Vakgebied Bedrijfskunde
Locaties Enschede
Deventer
ID OMGM04D