Skip to content Skip to navigation menu
Ontwikkel je onderzoekend vermogen

De wereld verandert constant. Hoe speel je daar als professional goed op in? Hoe zorg je dat je aansluit bij de wensen en behoeften van klanten en medewerkers? Dat doe je door niet stil te blijven staan. Ga op onderzoek uit! Door jouw onderzoekend vermogen te ontwikkelen ontdek jij de informatie die je nodig hebt om met verandering mee te gaan. In deze module ga je daarom problemen analyseren. Je weet straks waar je de juiste informatie vindt en hoe je eerdere gepubliceerde onderzoeken gebruikt om oplossingen voor jouw probleem te bedenken.

Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je structureert vanuit een onderzoekende (nieuwsgierige, kritische en innoverende) houding een vraagstuk uit de beroepssituatie en vertaalt deze naar een of meer onderzoeksvragen.
  • Je voorziet een vraagstuk uit de beroepspraktijk met behulp van inhoudelijke oriëntatie op bestaand onderzoek van een theoretisch kader.
  • Je ontwikkelt op basis van een vraagstuk uit de beroepspraktijk een onderzoeksopzet waarin je keuzes maakt en onderbouwt op basis van kennis uit de onderzoeksmethodologie.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De hbo-professional bedrijft evidence based practice door een organisatievraagstuk te vertalen naar een praktijkonderzoek dat uitmondt in passende conclusies en aanbevelingen.”.

Er zijn acht gezamenlijke bijeenkomsten. We gaan in op de argumenten voor een onderzoek en de verschillende stappen in de onderzoekscyclus. Vooraf bestudeer je de literatuur en kennisclips. Je werkt aan opdrachten op het gebied van probleemstellingen en -analyses, zoekstrategieën, theoretische kaders, hoofd- en deelvragen. Dat doe je op basis van ervaringen in je eigen organisatie. Tijdens de bijeenkomsten werk je aan de opdrachten, spar je met medestudenten, krijg je verdiepende uitleg en stel je eventuele vragen over de theorie.

Je wordt individueel beoordeeld op een onderzoeksplan dat  je opstelt naar aanleiding van een concreet vraagstuk van je opdrachtgever. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat. 

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl

EC 5
Beroepenveld Onderzoek
Vaardigheden
Studievorm Module
STAP
Vakgebied Onderzoek
Locaties Deventer
Enschede
ID S05