Skip to content Skip to navigation menu
Ontwikkelen en uitvoeren van assessments
De wereld om ons heen verandert voortdurend. Voor een organisatie is het van belang dat de werknemers zich continu blijven ontwikkelen. Door het inzetten van assessments kun je je organisatie adviseren bij de selectie, ontwikkeling en loopbaankeuzes van werknemers. Of studenten helpen met hun studiekeuze. Maar hoe ontwikkel je een assessment? En hoe voer je deze op een wetenschappelijk verantwoorde manier uit?
 
In deze module leer je stapsgewijs een valide assessment te ontwikkelen en uit te voeren. Je start met de vaststelling van de competenties. Hieruit ontwikkel je een assessment die je ook uitvoert. Na een kennismaking, oefen je met de WAKKER-methode. Hiermee observeer en classificeer je gedrag, rollenspellen en psychologische testen. Ook oefen je met het interpreteren en rapporteren van testresultaten.
 
De kennis en vaardigheden die je in deze module opdoet, kan je toepassen in het werkveld van Arbeids- en Organisatiepsychologie. Deze kennis en vaardigheden bieden je een basis om aan de slag te gaan bij bijvoorbeeld assessmentbureaus, werving- en selectieafdelingen van bedrijven, maar ook beroepskeuzeadvies bureaus of re-integratiebureaus.
Duur 10  Weken
Studie Type Module  

  • Je beoordeelt voor welke personele beslissingen, zoals in instroom-doorstroom-uitstroom, assessment ingezet kan worden om de meest valide personele beslissing te nemen;
  • Je baseert je beslissingen op basis van de geleerde literatuur over optimaliseren van betrouwbaarheid, validiteit en ethiek om zo de personele beslissingen te nemen die het beste aan deze aspecten voldoen;
  • Je maakt een keuze uit diverse assessment instrumenten zoals de online instrumenten en simulaties om de vraag van de opdrachtgever zo valide mogelijk te beantwoorden;
  • Je beoordeelt een rollenspel van een assessment aan de hand van de WAKKER of een ander soortgelijke observatie- en beoordelingsmethode, om zo de meest valide beoordeling te krijgen;
  • Je geeft een samenhangend, schriftelijk advies t.a.v. de personele beslissingen zoals in instroom-doorstroom-uitstroom en studiekeuze.

Deze module kent 8 bijeenkomsten en een consult. Voorafgaand aan de bijeenkomst bestudeer je de bijbehorende literatuur. In elke bijeenkomst geeft de docent een korte, verdiepende uitleg over de onderwerpen en kun je de docent vragen stellen over de theorie. Na de bijeenkomst werk je aan verschillende opdrachten, waarmee je een portfolio opbouwt. In de laatste week rond je je portfolio af en kun je vragen die je hebt, meenemen naar het consult. Via de online leeromgeving, kun je ook vragen stellen en feedback geven aan je medestudenten.

Verwante opleidingen
Toegepaste Psychologie

Je wordt individueel beoordeeld op basis van een portfolio. In dit portfolio beschrijf en onderbouw je de onderzoeksopzet voor een assessment, beoordeel je 1 kandidaat op basis van een rollenspel en geef je een eindadvies waarin je de resultaten van de verschillende onderdelen verwerkt.
 
Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

startdatum November
EC 5
Studievorm Module
Locaties Deventer
ID OTP12D