Skip to content Skip to navigation menu
Op weg naar vakmanschap
De Social worker is een professional die zich begeeft in een dynamische werkveld, dit vraagt om een flexibele , waarden bewuste, en op samenwerking gerichte houding. Jouw professionele ontwikkeling is een actief proces dat je in relatie met anderen vorm geeft. Tijdens deze module word je uitgedaagd om vanuit verschillende perspectieven en theorieën je eigen mogelijkheden als professional te ontdekken en op een cyclische manier zelfsturing te geven aan je vakmanschap als reflectieve professional. Ook word je je bewust van de manier waarop jij kunt bijdragen aan de professie Social Work. Soms moet je veranderen om jezelf te blijven… Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 20  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

  • Je onderzoekt maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de professie Social Work en concludeert wat dit betekent voor je eigen professionele ontwikkeling en sturing.
  • Je onderbouwt met behulp van modellen of theorieën hoe je je eigen kwaliteiten en mogelijkheden bewust inzet om sturing te geven aan je eigen professionele ontwikkeling.
  • Je beschrijft de eigen rollen in samenwerkingsverbanden in de brede context van het werkterrein van de Social worker en analyseert wat dit betekent voor jouw professionele ontwikkeling.
  • Je herkent het cyclisch proces van leren en past dit toe om de eigen competentieontwikkeling te sturen en te evalueren.
  • Je reflecteert op persoonlijk en professioneel handelen vanuit verschillende perspectieven gericht op het ontwikkelen van de eigen professionaliteit.
  • Je herkent en onderbouwt aan de hand van theorie hoe je vakmanschap en kernwaarden van de professie Social work, binnen het professionele handelen inzet en gebruikt daarbij (intern) nationale beroepscodes.

Je onderzoekt maatschappelijke ontwikkelingen/thema’s die van invloed zijn op de professie Social Work en de eigen professionele ontwikkeling. Je onderbouwt met behulp van modellen of theorieën hoe je je eigen kwaliteiten en mogelijkheden bewust inzet en geeft sturing aan je professionele ontwikkeling. Op basis van analyse geef je aan welke verschillende rollen je inneemt als social worker in samenwerkingsrelaties en koppelt dit aan de eigen praktijksituatie. Je duidt dit voor jouw professionele ontwikkeling en de professie. Je evalueert je eigen leerproces van het afgelopen jaar, trekt conclusies voor verdere ontwikkeling van de eigen professionele identiteit. Je laat zien dat je reflecteert op persoonlijk en professioneel handelen gericht op meer regie over het eigen professioneel handelen. Je toont vakmanschap en maakt inzichtelijk hoe je kernwaarden van de professie Social work in jouw professionele handelen inzet.

Digitaal portfolio, waarin je ingaat op de maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de professie en je eigen professionele ontwikkeling. Je verantwoordt je eigen professioneel handelen en houding in de brede context van de professie. De vorm van het portfolio is vrij: het kan een beschrijving zijn of een video opname, of anderszins.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten.

Let op! Voor social work studenten geldt: om je competenties als SW-er goed te kunnen ontwikkelen en aan te tonen in het beroepsproduct is een praktijkomgeving waarin je vanuit je rol als Social Worker kunt handelen noodzakelijk bij deze module!

startdatum Februari
EC 5
Studievorm Module
Profiel Hbo
Locaties Enschede
ID OSW05E