Skip to content Skip to navigation menu
Oplossingsgericht werken als methode

“A problem can't be solved with the same structures of thinking that created it” - Albert Einstein. Dit citaat illustreert een belangrijk principe van oplossingsgericht werken: vaak is een andere benadering nodig om een probleem echt op te lossen! Jij leert als hulpverlener de methode oplossingsgericht werken toe te passen en in te zetten in de methodische cyclus met de cliënt. Zo activeer je de cliënt om zijn handelen gericht te sturen. Je krijgt inzicht in de theorie achter oplossingsgericht werken en je ontwikkelt een oplossingsgerichte houding. Door veel te oefenen leer je te werken met een aantal praktische interventies van oplossingsgericht werken. Deze module is -indien uitgevoerd binnen de context van Jeugd- bij SKJ geaccrediteerd voor in totaal 32 punten

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

  • Je voert een gesprek volgens de uitgangspunten van oplossingsgericht werken.
  • Je gebruikt in je gesprek oplossingsgerichte technieken gericht op de gewenste situatie en doelen van de cliënt.
  • Je zet technieken in om uitzonderingen en hulpbronnen te bevragen.
  • Je past het complimenteren gericht toe.
  • Je evalueert je competentieontwikkeling van oplossingsgericht werken en toont inzichten voor verdere toepassing en ontwikkeling van OGW in de eigen praktijk.

Deze module kent negen bijeenkomsten. Het boek van Frederike Bannink vormt de leidraad voor deze module. Elke week staat een bepaald thema centraal en ga je zelfstandig met verwerkingsoefeningen aan de slag. Je leert het oplossingsgerichte gesprek op te bouwen, uit welke fasen het bestaat, hoe je het beste het contact kunt leggen en hoe je wensen, behoeften en doelen van de cliënt in kaart brengt. Je besteedt veel aandacht aan reflectie en gespreksoefeningen.

Je wordt beoordeeld op:

  1. een digitale opname van een oplossingsgericht gesprek met een cliënt of een medewerker in een praktijksituatie waarbij je aantoont dat je een oplossingsgerichte houding aanneemt en je de basisvaardigheden van OGW toepast.
  2. een evaluatieverslag waarin je op basis van analyse van het gesprek, je eigen ontwikkeling van het OGW beschrijft en onderbouwt. Bovendien toon je inzicht voor verdere toepassing en ontwikkeling van OGW in je eigen praktijk.

Accreditatienummer SKJ 205883 en 32 punten.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum November, april
EC 5
Studievorm Module
Locaties Enschede
ID OSW02E