Skip to content Skip to navigation menu
Optimaal presteren en leren

Een leven lang leren: medewerkers moeten zich voortdurend blijven ontwikkelen om te voldoen aan de veranderende eisen van de maatschappij, de organisatie of de klant. In deze module bestudeer je "presteren" en "leren" vanuit verschillende psychologische perspectieven. Met psychologische modellen analyseer je hoe middelen, methoden en strategieën een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van medewerkers. Je benoemt de factoren die een stimulerend of belemmerend effect hebben op prestaties. Je beschrijft hoe de organisatie het leren en presteren vorm geeft. Op basis daarvan adviseer je de organisatie hoe zij de ontwikkeling van haar medewerkers verder kan stimuleren en hoe zij de prestaties kan verbeteren.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je analyseert welke middelen, methoden en strategieën een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van medewerkers in hun werk. Deze analyse geeft een beeld van de effectiviteit.
  • Je analyseert de factoren die de prestaties van medewerkers, groepen en organisaties stimuleren of belemmeren.
  • Je beoordeelt in hoeverre verschillende stijlen van leidinggeven een bijdrage leveren aan het optimaliseren van leren en presteren van medewerkers en groepen. Je krijgt inzicht in de vereiste competenties van een leidinggevende.
  • Je gaat aan de slag met een casus waarin een medewerker is uitgevallen door werkstress. Je analyseert aan de hand van een stressmodel welke oorzaken hierbij een rol spelen.
  • Je adviseert jouw organisatie hoe je de ontwikkeling van medewerkers verder kunt stimuleren en verbeteren. Je baseert je advies op de analyse van optimale condities voor leren, presteren, effectief leiderschap en stressreductie en je geeft aan hoe de organisatie hier vorm aan kan geven.

Tijdens deze module ga je praktisch aan de slag. Je verdiept je in verschillende leerstijlen en teamrollen. Je doet een aantal testen zelf en je bespreekt de resultaten met medestudenten. Je leert meer over kernkwaliteiten en loopbaanankers en je voert een gesprek met iemand uit jouw organisatie die verantwoordelijk is voor het ontwikkelings- en opleidingsbeleid. Je beoordeelt kritisch de stijl van leidinggeven binnen jouw organisatie en hoe dat de prestaties van medewerkers beïnvloedt.

Verwante opleidingen
Toegepaste Psychologie

Je wordt individueel beoordeeld op een portfolio met daarin een analyse van jouw organisatie en jouw advies over hoe je de ontwikkeling van medewerkers verder kunt stimuleren en de prestaties kunt verbeteren. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je een hbo-certificaat.

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum Februari
EC 5
Vakgebied HRM & Verandermanagement
Management & Organisatie
Onderwijs & Opleiden
Onderzoek
Vaardigheden
Studievorm Module
Locaties Deventer
ID OTP03D