Skip to content Skip to navigation menu
Optimaliseer de bedrijfsvoering binnen hotels
Jij bent ervan overtuigd dat het altijd beter en efficiënter kan, om het je gasten nog meer naar hun zin te maken. In deze module leer je hoe je de prestaties van de operationele afdelingen in een hotel kunt verbeteren. Voor dergelijke afdelingen, zoals Rooms Division, Food and Beverage (F&B), HRM of Marketing-Sales, ga je aan de hand van de meest gangbare kengetallen op zoek naar mogelijke verbeteringen in de bedrijfsvoering. Je belicht zowel de financiële aspecten als de dienstverlening. Daarnaast gaan we in op Quality Management binnen de hotelbranche. Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van genoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je geeft de organisatie van de eigen werkomgeving weer in een volledig organigram en formuleert een eigen onderbouwde visie hierop.
  • Je beoordeelt de prestaties van afdelingen in een hotel aan de hand van gangbare kengetallen en beschrijft hieruit voortvloeiende verbeterpunten.
  • Je adviseert over verbetering van de prestaties van een tweetal afdelingen van een hotel en baseert het advies niet alleen op gangbare kengetallen, maar ook op de organisatiestructuur, een oorzaakanalyse en literatuurstudie/benchmark of fieldresearch.
  • Je brengt op het gebied van Quality Management een verbeteradvies uit aan de eigen organisatie.

Deze module kent negen gezamenlijke bijeenkomsten. Ter voorbereiding op een bijeenkomst maak je opdrachten thuis of binnen je eigen relevante praktijkomgeving, en bestudeer je kennisclips en literatuur. We starten de module met een introductie van de thematiek, waarbij je je eigen organisatie als uitgangspunt neemt. In de bijeenkomsten bespreken we de opdrachten en praktijkvoorbeelden. Je kunt de docent verdiepende vragen stellen en krijgt gerichte feedback van je medestudenten en van de docent.

Verwante opleidingen
Hotel Management

Je wordt individueel beoordeeld op een adviesrapport, waarin je als HM-professional op basis van kengetallen je eigen organisatie adviseert over de verbetering van de bedrijfsvoering van twee afdelingen. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Een module kost 475 euro. Dit is inclusief 2 toetskansen en exclusief eventueel aan te schaffen studiemateriaal.

startdatum Februari
EC 5
Vakgebied Hospitality & Facility Management
Management & Organisatie
Studievorm Module
Vakgebied Bedrijfskunde
Locaties Deventer
ID OHM02D