Skip to content Skip to navigation menu
Organiseer talent in jouw organisatie
In deze module ga je je eigen visie ontwikkelen op talentmanagement. Goed talentmanagement is ontzettend belangrijk voor het succes van een organisatie en het werkgeluk van haar medewerkers. Bij veel organisaties is er echter (te) weinig aandacht voor het fomuleren van een goede visie op talent en het ontwikkelen en doorvoeren van een goed talentmanagentsysteem. Gelukkig ga jij je in deze module verdiepen in wat 'talent' en 'talentmanagement' nu precies is. Bij je organisatie doe je onderzoek om er achter te komen welke visie op talent past bij de aard van de organisatie. Ook ga je creatief aan de slag met het ontwikkelen van passende interventies die samen een consistent en inspirerend talentmanagement systeem vormen. Deze module is op hbo-niveau.
Sector Economie  

  •  Je ontwerpt een talentmanagementvisie en -strategie, die de organisatie helpen haar strategische doelstellingen te bereiken en in te spelen op omgevingsontwikkelingen.
  • Je ontwerpt innovatieve talentontwikkelingsinstrumenten, zoals een management development-traject, talentpool of ontwikkelprogramma.
  • Je adviseert de organisatie hoe ze de talentmanagementstrategie en programma op een aantrekkelijke manier kan communiceren en uitdragen,  zowel intern als extern.
  • Je ontwerpt een implementatievoorstel voor het talentprogramma, inclusief een kosten-batenanalyse.

Deze module kent acht bijeenkomsten en consult. We starten met een introductie van de thematiek, de op te leveren producten en de planning. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je onder meer literatuur, kennisclips en artikelen, werk je aan de (portfolio)opdrachten en krijg en geef je feedback via de digitale leeromgeving. Je bespreekt tijdens de bijeenkomsten de opdrachten, vergelijkt de uitkomsten met medestudenten en krijgt en geeft feedback. De docent geeft verdiepende uitleg over de onderwerpen en je kunt de docent vragen stellen over de onderliggende theorie.

Verwante opleidingen
Ad Management

Je wordt individueel beoordeeld op een visiedocument met daarin een uitgewerkt talentmanagementprogramma voor je eigen organisatie. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

startdatum September, februari
EC 5
Vakgebied Management & Organisatie
Studievorm Module
Profiel Hbo
Vakgebied Bedrijfskunde
Locaties Deventer
Enschede
ID OMGM05D