Skip to content Skip to navigation menu
Pas de beginselen van recht toe

In de wereld draait alles om recht. Toenemende belangen van overheden, bedrijven en personen in een complexer wordend werkveld vertalen zich steeds meer in het gedetailleerd vastleggen van rechten en plichten. Het ‘recht’ waarborgt een duidelijke en eerlijke infrastructuur bij onze dagelijkse omgang met elkaar. Deze module gaat in op de verschillende rechtsvormen: privaatrecht, bestuursrecht, staatsrecht en strafrecht.

Duur 10  Weken
Sector Economie  

€ 575,00

  • Je onderscheidt verschillende rechtsgebieden en rechtsbronnen en plaatst de praktijksituatie/juridische casus in het rechtssysteem.
  • Je zoekt (vindt) de juiste wetsartikelen en verwijst hier correct naar.
  • Je kent de beginselen van staatsrecht.
  • Je past de beginselen van bestuurs(proces)- recht correct toe op een juridische casus/praktijksituatie.
  • Je past de beginselen van straf(proces)recht correct toe op een juridische casus/praktijksituatie.
  • Je past de beginselen van burgerlijk(proces)recht correct toe op een juridische casus/praktijksituatie.

De module kent negen bijeenkomsten die je vooraf voorbereid door het bestuderen van literatuur en maken van vragen. Tijdens de negen bijeenkomsten geeft de docent toelichting en behandelt hij de gemaakte vragen.

De toetsing van deze module bestaat uit een digitale casustoets met open vragen. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

De module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van genoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum September, april
EC 5
Vakgebied Juridisch
Profiel Hbo
Locaties Deventer
Enschede
ID C97D