Skip to content Skip to navigation menu
Positieve gezondheid en preventie
Positieve gezondheid is volgens Machteld Huber het dynamische vermogen van mensen om zich veerkrachtig aan te passen en zelf de regie te voeren over hun welbevinden op fysiek, psychisch en sociaal vlak. Preventieve interventies vind je in de zorg, op school, in de wijk en op de werkplek. Tijdens deze module ontwerp je vanuit je eigen beroepsperspectief een preventieve interventie op basis van positieve gezondheid. Daarbij maak je gebruik van bestaande preventieve interventies. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je analyseert de gezondheidstoestand en (gezondheids)gedrag van de doelgroep vanuit het begrip positieve gezondheid. Dit doe je op basis van epidemiologische gegevens en relevante gedragsverklaringsmodellen.
  • Je formuleert gedrags- en veranderdoelen die aansluiten bij de doelgroep en de omgeving.
  • Je selecteert bestaande effectieve gezondheidskundige interventies die passen bij de veranderdoelen en je verantwoordt je keuzes.
  • Je formuleert praktische toepassingen voor de doelgroep, waarbij je gebruik maakt van relevante verandertheorieën.
  • Je evalueert samen met de doelgroep de mate van aansluiting en uitvoerbaarheid van de gekozen veranderdoelen en de voorgestelde praktische toepassingen en stelt jouw interventieplan daar mee bij.

De module kent acht bijeenkomsten, die je voorbereidt door het bestuderen van literatuur en kennisclips, het houden van interviews en het maken van opdrachten op gebied van onder meer Intervention Mapping en programmaproductie. Je wisselt tijdens en buiten de bijeenkomsten om kennis en ervaringen uit met medestudenten. Tijdens de bijeenkomsten licht de docent theorieën en methodieken toe en geeft hij gericht feedback. In de laatste bijeenkomst kun je gebruik maken van een consultatiemoment om de laatste vragen te bespreken met de docent voordat je je verslag afrondt.

Je levert een portfolio in met daarin de volgende onderdelen:

  • Een preventieplan dat getoetst en verbeterd wordt op basis van doelgroep-participatie. Het preventieplan bevat een preventieve interventie die je binnen de eigen beroepscontext ontworpen hebt.
  • De verantwoording van je preventieplan op basis van je opgedane kennis en je eigen visie op preventie en positieve gezondheid.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

startdatum September, november, februari, april
EC 5
Studievorm Module
Locaties Deventer
Enschede
ID S17D