Skip to content Skip to navigation menu
Positieve gezondheid en preventie

Positieve gezondheid: wat is dat precies? Volgens Machteld Huber is dit het dynamische vermogen van mensen om zich snel aan te passen en een goede balans te creëren tussen het fysieke, psychische en sociale domein. Een positieve gezondheid in stand houden is soms lastig. In de zorg, op school, in wijken en op de werkplek, kunnen preventieve interventies waardevol zijn. Hoe je zo'n preventieve interventie ontwerpt vanuit je eigen beroepsperspectief, leer je in deze module. Ook bestaande preventieve interventies passeren de revue.

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je analyseert de gezondheidstoestand en het (gezondheids)gedrag van de doelgroep vanuit het begrip positieve gezondheid. Dit doe je op basis van epidemiologische gegevens en relevante gedragsverklaringsmodellen.
  • Je formuleert gedrags- en veranderdoelen die aansluiten bij de doelgroep en de omgeving.
  • Je selecteert bestaande effectieve gezondheidskundige interventies die passen bij de veranderdoelen en je verantwoordt je keuzes.
  • Je formuleert praktische toepassingen voor de doelgroep, waarbij je gebruik maakt van relevante verandertheorieën.
  • Je evalueert samen met de doelgroep de mate van aansluiting en uitvoerbaarheid van de gekozen veranderdoelen en de voorgestelde praktische toepassingen en stelt jouw interventieplan daar mee bij.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De hbo-professional ontwerpt voor de eigen beroepscontext een gezondheidskundige interventie, vanuit de visie op positieve gezondheid.”.

De module kent acht bijeenkomsten, die je voorbereidt door het bestuderen van literatuur en kennisclips, het houden van interviews en het maken van opdrachten op gebied van onder meer Intervention Mapping en programmaproductie. Je wisselt tijdens en buiten de bijeenkomsten om kennis en ervaringen uit met medestudenten. Tijdens de bijeenkomsten licht de docent theorieën en methodieken toe en geeft hij gericht feedback. In de laatste bijeenkomst kun je gebruik maken van een consultatiemoment om de laatste vragen te bespreken met de docent voordat je je portfolio afrondt.

Je wordt individueel beoordeeld op:

  • Een preventieplan dat getoetst en verbeterd wordt op basis van doelgroep-participatie. Het preventieplan bevat een preventieve interventie die je binnen de eigen beroepscontext ontworpen hebt.
  • De verantwoording van je preventieplan op basis van je opgedane kennis en je eigen visie op preventie en positieve gezondheid.

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.  

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl

EC 5
Vakgebied(en) Medisch & Paramedisch
Studievorm Module
STAP
Locaties Deventer
Enschede
ID S17