Skip to content Skip to navigation menu
Praktijkgericht onderzoeken

In je werk als technisch bedrijfskundige of IT’er heb je met voortdurend met nieuwe ontwikkelingen, producten, bedrijfsprocessen en verandervraagstukken te maken. Het is daarom essentieel dat je over een goed onderzoekend vermogen beschikt. In je beroepspraktijk is het van belang dat je problemen kunt analyseren en juiste (onderzoeks-)informatie kunt vinden om praktijkgericht te kunnen handelen. In deze module staat daarom de basis van onderzoek vaardigheden centraal, gebaseerd op een integraal model voor praktijkgericht ontwerponderzoek. Je helpt zo je organisatie een stap verder om efficiënter of effectiever te zijn.

Duur 10  Weken
Sector Techniek & ICT  
Studie Type Module  

€ 675,00

  • Je maakt een probleemanalyse van een praktijkvraagstuk vanuit verschillende perspectieven, met als resultaat een probleemstelling met onderzoeksvragen.
  • Je voorziet een vraagstuk uit je beroepspraktijk met behulp van een inhoudelijke oriëntatie van een theoretisch kader.
  • Je stelt een onderzoeksdesign op, waarmee je de uitvoering van je onderzoek ontwerpt.
  • Je concretiseert je onderzoeksaanpak in een haalbaar, gedragen project.

Deze module kent negen gezamenlijke contactmomenten. Voor de meeste bijeenkomsten bestudeer je vooraf theorie uit het boek Praktijkgericht onderzoek in bedrijf en maak je opdrachten. Zo ga je bijvoorbeeld als voorbereiding aan de slag met opdrachten zoals een opzetbeschrijving van (processen in) je bedrijf, je onderzoeksontwerp of project charter.
In de bijeenkomsten bespreek je met medestudenten en de docent de opdrachten en geef je elkaar peerfeedback. Ook krijg je verdiepende uitleg over onderwerpen zoals dataverzameling of data analyse-modellen en -technieken.  Tussen de bijeenkomsten door plaats je steeds deelproducten op een blog op het intranet en krijg je feedback hierop. 
In de laatste weken werk je tijdens de bijeenkomsten vooral aan het afronden van je portfolio.

 Je maakt een portfolio. Dit portfolio bestaat uit een onderzoeksplan waarin je een heldere aanpak beschrijft om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

Een  relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving

startdatum November, april
Vakgebied Media
Studievorm Module
Profiel Hbo
Vakgebied Bedrijfskunde
Locaties Deventer
Enschede
ID C53D