Skip to content Skip to navigation menu
Prestatiemanagement

Met de module ‘Prestatiemanagement’ krijg je praktische handvatten aangereikt waarmee je een organisatie kunt ondersteunen in het effectief sturen van strategische en operationele doelen. Deze handvatten zijn nodig omdat organisaties niet altijd in staat blijken de juiste prestatie-indicatoren te ontwikkelen om de gewenste doelstellingen te bereiken. In deze module leer je om in je werk als product-, people-, proces- en/of informatiemanager op het snijvlak van Business & IT, effectief te sturen op gewenste doelstellingen.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Techniek & ICT  
Studie Type Module  

€ 675,00

    • Je ontwikkelt voor je eigen organisatie een strategisch informatieplan met bijbehorend meet- en actieplan, aan de hand van de aangereikte literatuur.
    • Je ontwikkelt voor je eigen organisatie een operationeel informatieplan met bijbehorend meet- en actieplan, aan de hand van de aangereikte literatuur.
    • Je ontwikkelt voor je eigen organisatie een adviesrapport over de verbeteringen die nodig zijn in jouw eigen organisatie om een professionaliseringsslag te maken op het gebied van prestatiemanagement.

Deze module kent negen gezamenlijke contactmomenten. Als voorbereiding op de bijeenkomsten lees je hoofdstukken van ‘De Cockpit van de organisatie’ en maak je formatieve toetsvragen. Ook bestudeer je kennisclips en werk je elke week aan je portfolio-opdrachten. Tijdens de bijeenkomsten bespreek je die toetsvragen en gemaakte portfolio-opdrachten met de docent en je medestudenten. In de laatste week presenteer je je portfolio aan je medestudenten en verwerk je de feedback die je krijgt in de definitieve versie van je portfolio.

Verwante opleidingen
HBO-ICT

Je rondt de module af in de vorm van een portfolio. Hierin lever je de volgende 

beroepsproducten op:
  • Een prestatiemanagementsysteem voor het effectief sturen op operationele doelen.
  • Een prestatiemanagementsysteem voor het effectief sturen op strategische doelen.
  • Een adviesrapport over de verbeteringen die nodig zijn in je eigen organisatie om een professionaliseringsslag te maken op het gebied van prestatiemanagement.
 

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde  beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

startdatum September
EC 5
Vakgebied Management & Organisatie
Studievorm Module
Profiel Hbo
Vakgebied Informatiemanagement
Bedrijfskunde
Locaties Deventer
ID OICT12D