Skip to content Skip to navigation menu
Professioneel doelgericht coachen

Mensen kunnen vastlopen in een (werk)situatie of in een bepaalde keuze die zij maken in hun leven. Deze module focust op het coachen van mensen (collega's, klanten, clïenten of patiënten) bij een problematische situatie of keuzedilemma. Coaching is gericht op het vergroten van het zelfsturend vermogen en het zelfinzicht van de persoon die gecoacht wordt (de coachee).
 

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

€ 575,00

Tijdens de module ontwikkel je coachingsvaardigheden, leer je verschillende coachingsfasen kennen en coachingswerkvormen in te zetten. Je krijgt inzicht in jouw coachingsstijl(en) en past deze toe in een coachingstraject.

  • Je beschrijft een persoonlijke visie op coaching op basis van relevante literatuur.
  • Je analyseert een door jou uitgevoerd coachtraject aan de hand van relevante literatuur.
  • Je voert op methodische wijze een coachtraject uit.
  • Je beschrijft je eigen ontwikkeling in coachstijl en geeft je eigen mogelijkheden en onmogelijkheden aan.
  • Je reflecteert op betekenisvolle situaties tijdens het coachproces en jouw professionele ontwikkeling en beschrijft hoe je hier in de praktijk aan gaat werken.

Deze module kent acht bijeenkomsten. Je bereidt elke bijeenkomst voor door onder meer literatuur en kennisclips te bestuderen, video-opnames van coachingsgesprekken te bekijken en antwoord te geven op studievragen. De antwoorden bespreek je met medestudenten tijdens de bijeenkomsten. Samen met een medestudent oefen je dan ook het voeren van een intakegesprek. Je maakt een nulmeting van jouw coachingscompetenties en start een journal. Daarin verwerk je vorderingen, leerdoelen en feedback. Je oefent coachingsvaardigheden in een coachtraject, waarvoor je zelf iemand benadert.

Je wordt beoordeeld op basis van een portfolio waarin je twee onderdelen opneemt:

  • Een productverslag waarin je verantwoordt op welke wijze je een coachtraject hebt voorbereid, hoe je het traject hebt uitgevoerd en waarin je reflecteert op het coachtraject en je ontwikkeling als coach.
  • Een videofragment van het uitgevoerde coachtraject.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

startdatum November, april
EC 5
Studievorm Module
Locaties Deventer
Enschede
ID C48D