Skip to content Skip to navigation menu
Professioneel doelgericht coachen

Mensen kunnen vastlopen in een (werk)situatie of in een bepaalde keuze die zij maken in hun leven. Deze module focust op het coachen van mensen (collega's, klanten, clïenten of patiënten) bij een problematische situatie of keuzedilemma. Coaching is gericht op het vergroten van het zelfsturend vermogen en het zelfinzicht van de persoon die gecoacht wordt (de coachee).
 

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

€ 575,00

Tijdens de module ontwikkel je coachingsvaardigheden, leer je verschillende coachingsfasen kennen en coachingswerkvormen in te zetten. Je krijgt inzicht in jouw coachingsstijl(en) en past deze toe in een coachingstraject.

  • Je beschrijft een persoonlijke visie op coaching op basis van relevante literatuur. 
  • Je analyseert een door jou uitgevoerd coachtraject aan de hand van relevante literatuur.
  • Je voert op methodische wijze een coachtraject uit.
  • Je beschrijft je eigen ontwikkeling in coachstijl en geeft je eigen mogelijkheden en onmogelijkheden aan.
  • Je reflecteert op betekenisvolle situaties tijdens het coachproces en jouw professionele ontwikkeling en beschrijft hoe je hier in de praktijk aan gaat werken.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De hbo-professional vormt een persoonlijk visie op coaching, voert een coachingstraject uit en reflecteert op de eigen ontwikkeling als coach.”.

Deze module kent acht bijeenkomsten. Je bereidt elke bijeenkomst voor door onder meer literatuur en kennisclips te bestuderen, video-opnames van coachingsgesprekken te bekijken en antwoord te geven op studievragen. De antwoorden bespreek je met medestudenten tijdens de bijeenkomsten. Samen met een medestudent oefen je dan ook het voeren van een intakegesprek. Je maakt een nulmeting van jouw coachingscompetenties en start een journal. Daarin verwerk je vorderingen, leerdoelen en feedback. Je oefent coachingsvaardigheden in een coachtraject, waarvoor je zelf iemand benadert.

Verwante opleidingen
Ad Management
Toegepaste Psychologie

Je wordt individueel beoordeeld op:

  • Een productverslag waarin je verantwoordt op welke wijze je een coachtraject hebt voorbereid, hoe je het traject hebt uitgevoerd en waarin je reflecteert op het coachtraject en je ontwikkeling als coach.
  • Een videofragment van het uitgevoerde coachtraject.

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau.  Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen. 

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl 

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 16 – 18 deelnemers.

startdatum November, april
EC 5
Studievorm Module
Locaties Deventer
Enschede
ID C48