Skip to content Skip to navigation menu
Psychologie mens en gedrag

Als professional binnen de zorg- en welzijnssector is het belangrijk om over twee soorten kennis te beschikken: ervaringskennis en psychologische kennis. Wanneer je een goede dosis psychologische kennis in huis hebt, kun je het menselijke gedrag beter begrijpen. Als gevolg hiervan kun je in verschillende situaties sneller en effectiever handelen. In deze module maak je kennis met diverse belangrijke perspectieven en thema's binnen de psychologie. Zo komen onder meer de ontwikkelings-, levensloop-, cognitieve, biologische en leerpsychologie aan bod.

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je analyseert in diverse cases welke psychologische theorie belangrijk is om gebeurtenissen uit deze cases te kunnen verklaren en begrijpen.
  • Je geeft aan, gebruik makend van deze psychologische theorieën, welke mogelijkheden en beperkingen er zijn voor hulpverlening, en kunt dit onderbouwen.
  • Je begrijpt de mens vanuit psychologische perspectieven en sluit daarmee aan bij de persoonlijke situatie van de mens.
  • Je adviseert een cliënt/patiënt/burger vanuit psychologische kennis om tot gedragsalternatieven te komen.
  • Je reflecteert door middel van psychologische perspectieven op je eigen handelingsmogelijkheden binnen diverse casuïstieken.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De hbo-professional kent de psychologische theorieën en gebruikt deze in het advies naar de cliënt om tot gedragsalternatieven te komen en bij reflectie op eigen handelingen.”.

In deze module leg je een basis om menselijk gedrag beter te begrijpen. Dat doe je met behulp van verschillende psychologische theorieën. Deze kennis gebruik je in allerlei hulpverlenende en sociaalwetenschappelijke beroepen. Je bereidt je op de bijeenkomsten voor door theorie te bestuderen, kennisclips of video’s te bekijken en opdrachten te maken. In vogelvlucht worden zo verschillende onderdelen van de psychologie behandeld: ontwikkelings-, levensloop-, cognitieve, biologische en leerpsychologie.

Je wordt individueel beoordeeld door middel van een digitale toepassingsgerichte casustoets. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl

Periode(n) November, februari, mei
EC 5
Vakgebied(en) Management & Organisatie
Medisch & Paramedisch
Studievorm Module
STAP
Locaties Deventer
Enschede
ID S12