Skip to content Skip to navigation menu
Psychologie mens en gedrag
In deze module maak je kennis met verschillende thema’s binnen de psychologie: ontwikkelings-, levensloop-, cognitieve- , biologische- en leerpsychologie. Psychologische kennis is, naast ervaringskennis, een belangrijke kennisbron voor jou als professional binnen zorg en welzijn. Je leert menselijk gedrag beter te begrijpen en kunt daardoor effectiever handelen. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je analyseert in diverse cases welke psychologische theorie belangrijk is om gebeurtenissen te kunnen verklaren en begrijpen.
  • Je geeft aan en onderbouwt welke mogelijkheden en beperkingen er zijn voor hulpverlening.
  • Je begrijpt de mens vanuit psychologische perspectieven en sluit daarmee aan bij diens persoonlijke situatie.
  • Je adviseert een cliënt vanuit psychologische kennis om tot gedragsalternatieven te komen.
  • Je reflecteert door middel van psychologische perspectieven op je eigen handelingsmogelijkheden binnen diverse cases.

In deze module leg je een basis om menselijk gedrag beter te begrijpen. Dat doe je met behulp van verschillende psychologische theorieën. Deze kennis gebruik je in allerlei hulpverlenende en sociaal wetenschappelijke beroepen. Je bereidt je op de lessen voor door theorie te lezen, kennisclips of video’s te bekijken en opdrachten te maken.

Je wordt beoordeeld via een digitale, toepassingsgerichte toets over een casus.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

startdatum November, februari, april
EC 5
Studievorm Module
Locaties Deventer
Enschede
ID S12D