Skip to content Skip to navigation menu
Psychopathologie in de praktijk

Als hulpverlenende professional onderscheid je psychopathologisch gedrag van normaal gedrag. Wanneer een cliënt afwijkend gedrag vertoont, weet jij de juiste diagnose te stellen en vervolgens passende hulp aan te bieden. Of het nu een verwijzing, een diagnose, een indicatie of “empowerment” betreft: jij helpt de cliënt verder. Door het volgen van deze module bouw jij waardevolle kennis op van (DSM-5 classificerende) psychopathologie, diagnostische meetinstrumenten en relevante interventies. Zo kun jij optimaal inspelen op de wensen, behoeften en benodigdheden van je cliënt.

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je signaleert en diagnosticeert de aard en de klachten en problematiek, tijdens de verschillende levensfasen en gebeurtenissen van een mens en stelt vast of er sprake is van een DSM – 5 diagnose.
  • Je analyseert cases op basis van theoretische kaders van de meest voorkomende DSM - 5 stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen.
  • Je onderbouwt de (voorlopige) DSM – 5 diagnose of onderbouwt juist waarom deze diagnose niet gesteld kan worden aan de hand van kenmerken, epidemiologie en oorzaken.
  • Je kiest op basis van een (voorlopige DSM-5) diagnose een interventie bij een casus en je onderbouwt deze keuze, je geeft ook aan welke professional of discipline deze interventie uit kan/kunnen voeren.
  • Je beschikt over een kritische reflectieve houding waaruit blijkt dat jij je bewust bent van de beroepsode, je eigen (beroeps)grenzen en de impact van classificerende diagnostiek op cliënten. Je realiseert je dat niet alle interventies een wetenschappelijke onderbouwing kennen.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De hbo-professional signaleert en diagnosticeert een mens op klachten en problematieken, analyseert deze, kiest een interventie, geeft aan wie deze uit mag voeren en is zich bewust van de beroepscode en de impact van classificerende diagnostiek op cliënten.”.

Deze module kent negen wekelijkse bijeenkomsten. De meest voorkomende DSM-5 stoornissen staan centraal bij deze bijeenkomsten. Elke week bestudeer je ter voorbereiding op een bijeenkomst een aantal stoornissen, bekijk je kennisclips en beantwoord je online vragen. Daarnaast ga je op zoek naar interventies voor de besproken stoornis(sen). Tijdens de bijeenkomsten analyseer je cases en bespreek je diagnostische werkwijzen en meetinstrumenten. Je bespreekt je bevindingen na de bijeenkomst met medestudenten in de online discussieruimte.

Je wordt individueel beoordeeld tijdens een digitale toepassingsgerichte toets over diverse cases. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl

EC 5
Vakgebied(en) Medisch & Paramedisch
Studievorm Module
STAP
Locaties Deventer
Enschede
ID S19