Skip to content Skip to navigation menu
Re-integratie - meedoen is winnen

Of je nou werkzaam bent als HR professional, re-integratieconsulent, verzuimbegeleider of als loopbaancoach voor werkzoekers, je kunt in je werk te maken krijgen met re-integratie. Wil je je verder ontwikkelen in het opzetten en uitvoeren van re-integratietrajecten? Dan kan deze module je daarbij helpen.

In deze module ga je zelf met een cliënt aan de slag met een begeleidingstraject. Je analyseert de factoren die van invloed zijn op de mate van participatie van de cliënt en je ontwerpt op basis van de uitkomsten van (diagnostisch) onderzoek een begeleidingstraject en voert deze uit. Je houdt daarbij rekening met de context waarbinnen participatie moet plaatsvinden (wetgeving, belanghebbende partijen, cultuur, financiën).

Verwachte voorkennis
Verwacht wordt dat je in staat bent om een professioneel gesprek met cliënten te voeren, zorgvuldig met individuele en organisatie belangen om kunt gaan en de bijbehorende privacy richtlijnen in acht kunt nemen. Je hebt basiskennis van enkele interventietechnieken (zoals time-management, cognitieve technieken, ontspanningstechnieken).

Duur 10  Weken

  • Je voert (op basis van de casuïstiek/vraagstelling van een cliënt) een intake-onderzoek uit.
  • Je analyseert de contextuele aspecten die relevant kunnen zijn op het gebied van re-integratie mogelijkheden van de cliënt.
  • Je ontwerpt op basis van een intake-onderzoek en een contextanalyse een plan van aanpak voor de re-integratie van de cliënt.
  • Je voert (een deel van) de interventies met cliënt in coaching/begeleiding uit.
  • Je reflecteert op je beroepsmatig handelen als re-integratieconsulent.

Deze module kent 8 bijeenkomsten. We starten met een introductie van de thematiek, de op te leveren producten en een oriëntatie op het werkveld van re-integratie. Je gaat tijdens deze module zelf aan de slag met een eigen cliënt. Tijdens de bijeenkomsten geef je verschillende workshops en krijg je supervisie bij het leertraject met je cliënt. Daarnaast neem je deel aan intervisie, krijg je feedback van medestudenten en geef je ook feedback aan je medestudenten terug. Ter voorbereiding op de bijeenkomsten werk je aan opdrachten, verzamel je informatie en lees je literatuur. Na de bijeenkomst verwerk je het geleerde in het leertraject met je cliënt.

Verwante opleidingen
Toegepaste Psychologie

Je wordt individueel beoordeeld op basis van een reflectieverslag, opnamen van het leertraject met je cliënt en een cliëntdossier. Deze verschillende onderdelen neem je op in je digitale portfolio.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum November
EC 5
Studievorm Module
Locaties Deventer
ID OTP09D