Skip to content Skip to navigation menu
Rechten tijdens ons leven

Bij problemen in de familiesfeer worden mensen vaak rechtstreeks geconfronteerd met (im)materiële, financiële en juridische gevolgen. Die zijn meestal complex van aard en kunnen diep ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer. Hoe zit het met de juridische regelingen rondom familieverbanden? Welke juridische consequenties heeft een huwelijk, partnerschapsregistratie of samenlevingscontract? Wat is er voor nodig om een kind te erkennen? Hoe zit het met het ouderlijk gezag over de eigen kinderen en pleegkinderen? In deze module ga je aan de slag met problematiek die kan voorkomen in de persoonlijke levenssfeer. Basiskennis van het recht is verstandig: we adviseren je om de module ‘De juridische basis’ af te ronden voordat je deelneemt aan deze module.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  •  Je beargumenteert welke mogelijkheden cliënten hebben bij een aan hen nagelaten erfenis.
  • Je adviseert over de wijze waarop cliënten omgaan met de aan hen nagelaten erfenis.
  • Je stelt een gezamenlijk echtscheidingsverzoek op met een convenant en bijbehorende stukken.
  • Je identificeert de mogelijkheden van de verschillende kinder- en meerderjarigenbeschermingsmaatregelen voor de cliënt en je onderbouwt welke in de casus van toepassing zijn.

 Deze module kent acht bijeenkomsten. We starten met een introductie van de thematiek, de op te leveren producten en de planning. Voor de meeste bijeenkomsten bestudeer je vooraf de voorgeschreven literatuur en diverse kennisclips en werk je aan je portfolio-opdrachten. In de bijeenkomsten vergelijk je met medestudenten de uitkomsten van de portfolio-opdrachten, krijg je verdiepende uitleg over onderwerpen en kun je vragen stellen over de onderliggende theorie. 

 Je wordt beoordeeld op een portfolio. In je portfolio neem je op:

  1. een adviesbrief over het aanvaarden van een nalatenschap;
  2. een echtscheidingsverzoek met een bijbehorend convenant;
  3. een memo ter voorbereiding op een adviesbrief over een beschermingsmaatregel voor een minderjarige en een meerderjarige.
 

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum April
EC 5
Vakgebied Juridisch
Studievorm Module
Profiel Hbo
Vakgebied Juridisch
Locaties Deventer
Enschede
ID C37D