Skip to content Skip to navigation menu
Requirements Analysis

Als bedrijfskundig informatietechnoloog wil je goed kunnen inspelen op de snelle ontwikkelingen in jouw vakgebied. Wil je nieuwe technische oplossingen ontwerpen, bijvoorbeeld voor software intensieve systemen, dan is het belangrijk om goede eisen ("Requirements") op te stellen, belangen af te wegen en de eisen te beheren. Hoe ga je gestructureerd te werk, wanneer je eisen gaat opstellen? Hoe kom je te weten wat je belanghebbenden werkelijk willen en verwachten van je software oplossing? Het is vaak niet voldoende om simpelweg vragen te stellen. In deze module oefen je met elicitatie technieken en analyse methoden. Wanneer je deze module goed doorlopen hebt, ben je in staat de juiste modellen en instrumenten te selecteren en toe te passen op een specifiek product of project.

Duur 10  Weken
Studie Type Module  

  • Je documenteert de system context om de grenzen in kaart te brengen en identificeert systematisch de stakeholders.
  • Je bepaalt de requirements van belanghebbenden voor de software ontwikkeling door het toepassen van gepaste methodieken.
  • Je stelt een requirements document op dat voldoet aan de S.M.AR.T. en I.N.V.E.S.T principes.
  • Je valideert en onderhandelt, door het toepassen van validatiemodellen, over opgestelde eisen om een architectuur vorm te geven.
  • Je stelt een voorstel op waarin versiebeheer voor de eisen en veranderingsbeheer zijn opgenomen en selecteert en onderbouwt logische tools.

Deze module kent 9 bijeenkomsten. We starten met een introductie van de thematiek, de op te leveren producten en de planning. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je literatuur, bekijk je kennisclips en werk je aan opdrachten voor je portfolio. Tijdens de bijeenkomsten bespreek je de opdrachten, vergelijk je je uitkomsten met medestudenten en krijg je feedback via de digitale leeromgeving. De docent geeft verdiepende uitleg over de onderwerpen en je kunt de docent vragen stellen.

Verwante opleidingen
HBO-ICT

Je wordt individueel beoordeeld op een portfolio, waarin je de volgende onderdelen opneemt:

  • Systeem context
  • Vragenlijst voor een interview, gerelateerd aan het kano-model
  • SMART Eisen (Requirements) document
  • Eisen (requirements) validatie
  • Voorstel voor Eisen (Requirements) en Management Changes

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum November
EC 5
Studievorm Module
Locaties Deventer
ID OICT21D