Skip to content Skip to navigation menu
Retail operations

De ontwikkelingen in de retailbranche gaan snel en de concurrentie is groot. Je wilt dan de goede keuzes maken om de concurrentie voor te blijven. Maar hoe beïnvloeden je keuzes op operationeel gebied het rendement van je (web)winkel? Hoe bereken je de impact van keuzes op gebieden als logistiek, personeel en assortiment aan de hand van verschillende kengetallen? Daar krijg je in deze module antwoord op. Je gaat aanbevelingen formuleren over nieuwe ontwikkelingen binnen de retail. Jij weet straks hoe je het rendement van jouw eigen retailorganisatie verbetert.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je berekent voor jouw organisatie de meest relevante kengetallen voor vestiging, logistiek, assortiment en personeel, en beoordeelt deze op basis van de door de organisatie gestelde norm, benchmark of formule-uitgangspunten.
  • Je onderzoekt mogelijke oorzaken tussen de verschillen in actuele kengetallen en de norm van de organisatie, zodat je zicht hebt op de verschillende facetten van retail operations.
  • Je adviseert jouw organisatie over aspecten van de retail operations. Dat doe je op basis van interne procesanalyses en relevante (technologische) ontwikkelingen binnen de branche.
  • Je geeft de te verwachten effecten van jouw advies weer in relevante kengetallen en je beoordeelt de effecten op een kwalitatieve manier.
  • Je presenteert in jouw organisatie de door jou opgestelde aanbevelingen ten aanzien van retail operations en beargumenteert deze.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: ‘De SBRM professional analyseert de complexiteit van de winkelpraktijk met behulp van de verschillende kengetallen met betrekking tot de omzet en lost de knelpunten voor een duurzame winstgevendheid binnen de winkelpraktijk op door adequate aanbevelingen op één of meerdere facetten van retail operations.’.

Deze module kent negen gezamenlijke bijeenkomsten. We starten met een algemene inleiding en bespreken wat je moet opleveren voor de toets. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je kennisclips, literatuur en artikelen en werk je aan de opdrachten. Ook kun je aan de hand van testjes nagaan of je al beschikt over voldoende kennis op gebied van retail operations. In de bijeenkomst gaan we dieper in op de opdrachten, geeft de docent verdiepende uitleg en beantwoordt hij vragen over de onderliggende theorie. Je voert in kleine groepen opdrachten uit en krijgt en geeft feedback, om zo ideeën op te doen voor de uitwerking van de onderdelen in jouw portfolio.

Je wordt individueel beoordeeld op:

  • Een berekening en analyse van kengetallen
  • Aanbevelingen gericht op de aspecten van retail operations (vestiging, logistiek, assortiment, personeel). Je onderbouwt jouw aanbevelingen met relevante theorieën en modellen.
  • Een video-opname van een presentatie, waarin je de aanbevelingen aan jouw organisatie presenteert.

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach. 

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Heb je vragen over bijvoorbeeld inhoud, loopbaanmogelijkheden of toelatingseisen? Of wil je weten of de praktijkomgeving voldoet aan de voorwaarden? Wij helpen je graag, met een Studieadvies op maat. Dit is een persoonlijk gesprek met een deeltijdcoördinator. Je kunt je online aanmelden, waarna je wordt gebeld of gemaild voor een geschikte datum.

>> Meld je aan voor een Studieadvies op maat

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers. 

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl.  

Periode(n) November
EC 5
Beroepenveld Finance & Control
Management & Organisatie
Finance & Control
Studievorm Module
Academic Period 10
Studiebelasting 7 Uren
Zelfstudie 5.5 Uren
Contacturen 1.5 Uren
Locaties Deventer
Enschede
ID OSBRM09