Skip to content Skip to navigation menu
Sales en accountmanagement
Salesdiscipline speelt in organisaties een cruciale rol. Sales zorgt enerzijds voor de verbinding tussen de interne organisatie en de klant. Anderzijds werken alle afdelingen op basis van de afgegeven prognoses van de salesafdeling. In deze module maak je kennis met alle facetten van Sales- & Accountmanagement, in een ‘business-to-business’ omgeving op strategisch en op operationeel niveau. Je kijkt vanuit een salesoptiek naar de markt. Zo leer je te bepalen of en in welke mate het huidige salesbeleid hierop aansluit en hoe dit salesbeleid is te optimaliseren. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

• Op basis van de kennis van de benodigde salestheorieën en –modellen zelfstandig een effectief en efficiënt Sales & Accountplan opstellen.

• Vanuit een salesoptiek de interne organisatie en de markt analyseren en interpreteren op basis van een actueel salesvraagstuk.

• Op basis van onderzoeksresultaten salesdoelstellingen formuleren en manieren genereren om deze te halen.

• Voorstellen doen voor het opstellen en uitwerken van geschikte salesstrategieën en/of salestactieken rond een salesvraagstuk.

• Het opgestelde Sales & Accountplan voor jouw specifieke praktijksituatie implementeren, evalueren en bijsturen.

Deze module kent gezamenlijke contactmomenten waarvoor je de opdrachten thuis voorbereidt en de literatuur bestudeert. We starten met een introductie van de thematiek, waarbij je je eigen organisatie als uitgangspunt neemt. In de lessen behandelen we praktijkvoorbeelden en ga je aan de slag. Je kunt verdiepende vragen stellen en krijgt gerichte feedback van je medestudenten en van de docent.

Verwante opleidingen
Commerciële Economie

Je rondt deze module af met een Sales & Accountplan voor jouw organisatie. Je baseert je plan op een actueel salesvraagstuk en een gefundeerde analyse van de organisatie en haar externe omgeving. Op basis van de analyseresultaten maak je een voorstel voor de salesdoelstellingen en breng je een advies uit richting je management over de verkoopstrategie en benodigde verkoopondersteuning. Deze strategie werk je vervolgens uit in het concrete Sales & Accountplan, waarmee de organisatie aan de slag kan.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Een module kost 525 euro. Dit is inclusief 2 toetskansen en exclusief eventueel aan te schaffen studiemateriaal.

startdatum November
EC 5
Vakgebied Finance & Control
Studievorm Module
Studiebelasting 7hours
Zelfstudie 5hours
Contacturen 2hours
Locaties Enschede
ID OCE02D