Skip to content Skip to navigation menu
Samenwerken als bedrijfsmodel
Organisaties opereren tegenwoordig nauwelijks volledig zelfstandig. Behalve de samenwerkingsrelatie met toeleveranciers en klanten wordt ook het verschil met de concurrent gemaakt door een slimme samenwerking met andere (internationale) partijen. Ook bij veel maatschappelijk relevante thema’s zoals gezondheidszorg, openbaar vervoer, duurzaamheid, wonen en veiligheid zien we een toenemende afhankelijkheid van andere partijen. Het efficiënt kunnen organiseren en managen van (nieuwe) samenwerkingsvormen wordt voor een professional dus steeds belangrijker. Het kunnen regisseren van een keten van samenwerking wordt meer en meer een basisvaardigheid voor elke bedrijfskundige professional en is cruciaal voor publieke en private organisaties. Er is een veel behoefte aan nieuwe businessmodellen die gebaseerd zijn op effectieve samenwerking. 
In deze module leer je diverse samenwerkingsverbanden analyseren en knelpunten oplossen. In de beroepspraktijk voeg jij waarde toe als ketenregisseur. En je kunt vanuit een georganiseerde samenwerkingsvorm een businessmodel ontwikkelen waarbij je (nieuwe) waarde  creëert voor jouw organisatie. Daarom is deze module echt iets voor jou.
 
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

  •  Je analyseert op basis van een theoretische invalshoek de samenwerkingsrelaties in jouw organisatie. Op basis hiervan beschrijf je jouw beroepspraktijk in termen van samenwerkingsmodellen.
  • Je analyseert de condities voor samenwerken binnen jouw beroepspraktijk.
  • Je ontwerpt de basis voor een duurzaam samenwerkingsverband voor jouw organisatie. Dat baseer je op wederzijdse belangen, opbrengsten en investeringen.
  • Je brengt de randvoorwaarden van het samenwerkingsverband in beeld. Op basis hiervan scherp je jouw ontwerp aan. .
  • Je adviseert over nieuwe kansen en mogelijkheden die je in de samenwerkingsstructuur van jouw organisatie hebt ontdekt of ontwikkeld. Hierbij geef je aan hoe dit kan bijdragen aan de strategische doelen van de organisatie..

Deze module kent negen gezamenlijke contactmomenten. We starten met een introductie van de thematiek. Vervolgens bespreken we met alle deelnemers de case en probleemstelling die je voor deze module geselecteerd hebt binnen jouw organisatie. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je de voorgeschreven literatuur en kennisclips. Je werkt aan je portfolio-opdrachten en bereidt je vragen of een presentatie voor. Tijdens de bijeenkomsten bespreek je de opdrachten met medestudenten, krijg je  verdiepende uitleg over onderwerpen en doe je uitdagende oefeningen. Je kunt de docent vragen stellen over de onderliggende theorie. Na iedere bijeenkomst verwerk je de ervaringen en feedback, onder meer door het uitwerken van de onderdelen van je adviesrapport. 

Verwante opleidingen
Bedrijfskunde

Je wordt beoordeeld op een adviesrapport waarin je onder meer het ontwerp van een samenwerkingsmodel, ketenproces of interventieplan  opneemt. 

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum November
EC 5
Vakgebied Finance & Control
Management & Organisatie
Marketing, Sales en Communicatie
Vaardigheden
Studievorm Module
Profiel Hbo
Vakgebied Economie
Finance
Locaties Enschede
ID OBKM07E