Skip to content Skip to navigation menu
Security en recht
Van organisaties verwacht je dat ze handelen in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving (compliance). Maar welke ruimte heb je als security professional eigenlijk? In deze module leer je de algemene beginselen van het strafrecht kennen en de strafvorderlijke bevoegdheden en verplichtingen. Je bestudeert verschillende beveiligingsorganisaties en je past privacyaspecten toe in concrete cases. Je ontdekt de juridische ruimte en randvoorwaarden van jouw werk als security professional. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

  • Je kent de algemene beginselen van het straf- en bestuursrecht en herkent ze in een organisatie.
  • Je analyseert de relevante wet- en regelgeving binnen een organisatie, je beoordeelt de impact op de organisatie en je benoemt factoren die bijdragen aan een betere compliance.
  • Je adviseert over securitycompliance-problemen binnen een organisatie, waarbij je aandacht hebt voor de privacyaspecten.

Deze module kent negen gezamenlijke contactmomenten, waarvoor je de opdrachten thuis voorbereidt en de literatuur bestudeert. In de lessen bespreken we de opdrachten en praktijkvoorbeelden. Je stelt verdiepende vragen en je krijgt gerichte feedback van je docent en medestudenten. Tijdens je samenwerking met medestudenten leer je van hun ervaring en expertise. Zo krijg je een completer inzicht in de mogelijkheden van jouw organisatie.

Verwante opleidingen
Security Management

Je levert twee producten op:

  1. een analyse van complianceaspecten binnen jouw praktijkomgeving aan de hand van juridische (security) literatuur en je kennis van modellen en methodieken. Je gaat in op de impact van compliance én factoren die bijdragen aan een betere compliance;
  2. een memo over een intern securitycompliance-probleem, waarover je jouw organisatie adviseert en waarin je aandacht hebt voor relevante privacyaspecten. Je bevindingen zijn direct bruikbaar voor je werkgever of relevante praktijkomgeving.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Een module kost 475 euro. Dit is inclusief 2 toetskansen en exclusief eventueel aan te schaffen studiemateriaal.

startdatum September
EC 5
Vakgebied Juridisch
Veiligheid & Leefomgeving
Studievorm Module
Locaties Deventer
ID OSEC03D