Skip to content Skip to navigation menu
Security risk assessment
Terrorisme, fraude en cyber attack zijn slechts enkele security risico’s waaraan de kritische infrastructuur van een organisatie blootstaat. Van jou als security professional wordt verwacht dat je op systematische wijze deze in- en externe dreigingen kunt analyseren binnen de bedrijfsprocessen en infrastructuur. In deze module richt je je op het verwerven van deze competentie, met als beroepsproduct een security risk assessment. Je leert op een systematische manier te kijken naar security risico’s die de continuïteit van je organisatie moedwillig kunnen schaden. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

  • De bedrijfsprocessen van je organisatie analyseren en classificeren en met behulp van een afhankelijkheidsanalyse de kritische assets en processen in kaart brengen waarvan de bedrijfscontinuïteit afhankelijk is.
  • De typen opponenten en hun ongewenste activiteiten analyseren en classificeren en met behulp van een dreigingsanalyse de belangrijkste dreigingen in kaart brengen.
  • Het weerstandsvermogen van je organisatie analyseren en classificeren, uitgaande van de dreigingsanalyse, en een kwetsbaarheidsanalyse opstellen met de belangrijkste kwetsbaarheden.
  • Op grond van de voorgaande analyses (afhankelijkheden, dreigingen en weerstand) een risk assessment uitvoeren, waarmee de securityrisico’s voor je organisatie worden geanalyseerd en deze vervolgens presenteren in een risicoregister. 
  • Afgeleid van het risicoregister een set aan security doelstellingen formuleren, die voor je organisatie behulpzaam zijn bij het selecteren en ontwerpen van security maatregelen.

Deze module kent zes gezamenlijke contactmomenten waarvoor je de opdrachten thuis voorbereidt en kennisclips en literatuur bestudeert. In de bijeenkomsten bespreken we de opdrachten en praktijkvoorbeelden en is er veel ruimte voor reflectie. In de vierde week verzorgt een gastspreker een webinar over De Nederlandsche Bank en actuele vraagstukken. Je kunt in de bijeenkomsten en het webinar verdiepende vragen stellen en krijgt gerichte feedback van je medestudenten en van de docent. Je werkt samen met klasgenoten en leert van hun ervaring en expertise, zodat je tijdens de module een completer inzicht in de mogelijkheden van een security risk assesment binnen jouw organisatie krijgt.

Verwante opleidingen
Security Management

Je levert als beroepsproduct een security risk assessment op waarin je een analyse maakt van de moedwillige risico’s die de infrastructuur en de continuïteit van jouw organisatie kunnen verstoren. Je werkt de volgende deelanalyses uit die je geïntegreerd in een security risk assessment aanbiedt: een afhankelijkheidsanalyse, een dreigingsanalyse, een kwetsbaarheidsanalyse, een risicoweging en de risicodoelstellingen.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Een module kost 475 euro. Dit is inclusief 2 toetskansen en exclusief eventueel aan te schaffen studiemateriaal.

startdatum November
EC 5
Vakgebied Veiligheid & Leefomgeving
Studievorm Module
Locaties Deventer
ID OSEC07D