Skip to content Skip to navigation menu
Sociale psychologie

De sociale psychologie bestudeert herkenbare gedragingen, gedachten en gevoelens van ‘gezonde’ mensen in het dagelijks leven. Hoe vormen mensen zich een indruk van anderen? Wat is de rol van stereotypen en vooroordelen? Welke factoren bepalen of mensen elkaar aardig vinden en helpen? Hoe wordt het zelfbeeld van iemand beïnvloed door de sociale omgeving? De kennis die je tijdens deze module opdoet, kun je toepassen in alle situaties waarin je het gedrag van groepen en individuen beter wilt begrijpen of wilt beïnvloeden. 

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je past kennis uit de sociale psychologie toe door situaties uit je dagelijks leven in beeld te brengen. Je onderbouwt hoe in die situatie menselijk gedrag tot stand komt in interactie met de sociale omgeving.
  • Je analyseert een situatie aan de hand van relevante wetenschappelijke, sociaalpsychologische literatuur over discriminatie, stereotypen en vooroordelen. 
  • Je adviseert op basis van literatuur hoe je discriminatie, stereotypen en vooroordelen tegen kunt gaan in een bepaalde situatie.
  • Je bedenkt een oplossing voor een maatschappelijk probleem waarbij conformisme en groepsprocessen een rol spelen en je onderbouwt deze oplossing vanuit relevante, wetenschappelijke sociaalpsychologische literatuur.
  • Je adviseert en beargumenteert aan de hand van relevante theorie, op welke determinanten een preventieve interventie zich moet richten om probleemgedrag te verminderen en gewenst gedrag te stimuleren.

Er zijn negen lesweken. Voor de bijeenkomsten bestudeer je de literatuur. Vragen over de lesstof stel je via BlackBoard (de digitale onderwijsomgeving) of tijdens de bijeenkomst. Je maakt opdrachten over conformisme en groepsprocessen, discriminatie, stereotypen en vooroordelen. Daarnaast is er een doorlopende foto-opdracht waarbij je wekelijks een onderdeel oplevert. Tijdens de module voer je verschillende oefeningen en opdrachten uit. Daardoor pas je de lesstof steeds toe op alledaagse situaties. 

Verwante opleidingen
Toegepaste Psychologie
Social Work

Je levert een portfolio in met jouw uitwerking van vier opdrachten:

 • Je maakt een foto-opdracht waarbij jouw foto’s een sociaalpsychologisch principe illustreren. Je verklaart hoe het gedrag in interactie met de omgeving tot stand is gekomen.
 • Je stelt een advies op over hoe je discriminatie, stereotypering en/of vooroordelen kunt voorkomen in een bepaalde situatie.
 • Je bedenkt een oplossing voor een probleemsituatie waarin conformisme en groepsprocessen een rol spelen.
 • Je adviseert over de ‘theory of planned behavior’, op welke determinanten je een preventieve interventie kunt richten bij een bepaald gezondheidsprobleem. 

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum September, februari
EC 5
Studievorm Module
Vakgebied Psychology
Locaties Deventer
Enschede
ID C45D