Skip to content Skip to navigation menu
Sociale psychologie

De sociale psychologie bestudeert herkenbare gedragingen, gedachten en gevoelens van ‘gezonde’ mensen in het dagelijks leven. Hoe vormen mensen zich een indruk van anderen? Wat is de rol van stereotypen en vooroordelen? Welke factoren bepalen of mensen elkaar aardig vinden en helpen? Hoe wordt het zelfbeeld van iemand beïnvloed door de sociale omgeving? De kennis die je tijdens deze module opdoet, kun je toepassen in alle situaties waarin je het gedrag van groepen en individuen beter wilt begrijpen of wilt beïnvloeden.

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je past kennis uit de sociale psychologie toe door situaties uit je dagelijks leven in beeld te brengen. Je onderbouwt hoe in die situatie menselijk gedrag tot stand komt in interactie met de sociale omgeving.
  • Je analyseert een situatie aan de hand van relevante wetenschappelijke, sociaalpsychologische literatuur over discriminatie, stereotypen en vooroordelen.
  • Je adviseert op basis van literatuur hoe je discriminatie, stereotypen en vooroordelen tegen kunt gaan in een bepaalde situatie.
  • Je bedenkt een oplossing voor een maatschappelijk probleem waarbij conformisme en groepsprocessen een rol spelen en je onderbouwt deze oplossing vanuit relevante, wetenschappelijke sociaalpsychologische literatuur.
  • Je adviseert en beargumenteert aan de hand van relevante theorie, op welke determinanten een preventieve interventie zich moet richten om probleemgedrag te verminderen en gewenst gedrag te stimuleren.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De hbo-professional analyseert situaties over discriminatie, stereotypen en vooroordelen, adviseert hoe die situaties tegengegaan kunnen worden en geeft oplossingen voor maatschappelijk problemen rondom conformisme en groepsprocessen.”

Er zijn negen bijeenkomsten. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bereid je je goed voor, onder meer door het bestuderen van literatuur. Vragen over de lesstof kun je via BlackBoard (de digitale onderwijsomgeving) stellen of tijdens de bijeenkomst inbrengen. Je maakt tijdens de bijeenkomsten opdrachten over conformisme en groepsprocessen, discriminatie, stereotypen en vooroordelen. Daarnaast is er een doorlopende foto-opdracht waarbij je wekelijks een onderdeel oplevert om feedback op te krijgen. In deze module pas je de theorie steeds toe op alledaagse situaties.

Verwante opleidingen
Social Work
Toegepaste Psychologie

Je wordt individueel beoordeeld op jouw uitwerking van vier opdrachten:

  • Een foto-opdracht waarbij jouw foto’s een sociaalpsychologisch principe illustreren. Je verklaart hoe het gedrag in interactie met de omgeving tot stand is gekomen.
  • Een advies over hoe je discriminatie, stereotypering en/of vooroordelen kunt voorkomen in een bepaalde situatie.
  • Een oplossing voor een probleemsituatie waarin conformisme en groepsprocessen een rol spelen.
  • Je advies over de "theory of planned behavior", op welke determinanten je een preventieve interventie kunt richten bij een bepaald gezondheidsprobleem.

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau.  Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl.

Periode(n) September, februari
EC 5
Vakgebied(en) Bedrijfskunde
HRM & Verandermanagement
Management & Organisatie
Medisch & Paramedisch
Studievorm Module
STAP
Domein Bedrijfskunde
Locaties Deventer
Enschede
ID C45