Skip to content Skip to navigation menu
Sociologie, ontdek de maatschappij
Als social work professional word je geconfronteerd met complexe levensomstandigheden van mensen, die vragen bij je kunnen oproepen. Je signaleert sociale vraagstukken in lokale gemeenschappen en je werkt preventief aan de versterking van die gemeenschappen om het sociaal functioneren van burgers te optimaliseren. Deze module geeft je, via sociologische begrippen, inzicht in en begrip voor oorzaken en gevolgen van deze omstandigheden.
Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  

  • Je signaleert een sociaal vraagstuk in jouw praktijkomgeving vanuit een sociologisch perspectief en werkt dit uit.
  • Je analyseert het sociale vraagstuk met een beschrijving van sociale structuren (macroniveau), vanuit het perspectief van jouw organisatie (mesoniveau) en de invloed van dit vraagstuk op cliënten (microniveau).
  • Je maakt van het sociale vraagstuk een ethisch dilemma met een sociologisch perspectief, door toevoeging van morele vragen.
  • Je ontwerpt een passend preventieproject op basis van je analyse.
  • Je reflecteert op je eigen overtuigingen en op het sociale vraagstuk met een reflectiemodel en met behulp van sociologische begrippen.

De module bestaat uit acht bijeenkomsten. Voor elke bijeenkomst bestudeer je literatuur, e-learnings en kennisclips. Daarnaast werk je aan de portfolio-opdrachten. Tijdens de bijeenkomsten werk je opdrachten uit, op basis van informatie uit jouw praktijkomgeving. Er is ruimte voor verdiepende uitleg en je kunt vragen stellen aan de docent.

Verwante opleidingen
Social Work

Je wordt beoordeeld op een portfolio waarin je het ontwerp van een preventieproject presenteert. Dit project is gebaseerd op een analyse van een sociaal vraagstuk vanuit sociologisch perspectief. Uit de analyse blijkt welke (problematische) verbinding er is tussen cliënten, maatschappelijke organisaties en het beleid van de (lokale) overheid. De verbinding is beschreven met kernbegrippen uit de sociologie (bijvoorbeeld sociale cohesie, sociale ongelijkheid en identiteit).

Je portfolio (maximaal 12 pagina’s) bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. oriëntatie op een sociaal vraagstuk, vanuit de praktijk en de sociologie;
  2. analyse van het vraagstuk op macro-, meso- en microniveau;
  3. reflectie op het vraagstuk vanuit de ethiek;
  4. ontwerp van een preventieproject;
  5. evaluatie in de vorm van een reflectie.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

startdatum April
EC 5
Vakgebied Vaardigheden
Studievorm Module
Profiel Hbo
Locaties Enschede
ID OSW03E