Skip to content Skip to navigation menu
Stel een onderzoeksplan op voor Social Work

De professionele beroepspraktijk van Social Work vraagt om professionals die in staat zijn om nieuwe kennis te ontwikkelen en daarmee een bijdrage te leveren aan de verbetering en vernieuwing van hun beroepspraktijk. Dit betekent voor jou dat je moet leren om een onderzoek zelfstandig voor te bereiden. Daarmee draag je bij aan het verbeteren of vernieuwen van werkwijzen voor de organisatie en de positionering van de professie.

Duur 10  Weken
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je formuleert een aanleiding voor een praktijkgericht onderzoek en agendeert het te onderzoeken thema indien nodig binnen de context van de organisatie waarbinnen het onderzoek zal plaatsvinden.
  • Je formuleert een doel en een coherente en onderzoekbare set onderzoeksvragen die betrekking hebben op het te onderzoeken aan de praktijk ontleende vraagstuk.
  • Je voert een literatuurverkenning uit die dienst doet als basis voor een theoretisch kader.
  • Je bepaalt en onderbouwt een geschikte onderzoeksstrategie waarmee je aannemelijk maakt de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden.
  • Je maakt een planning voor het onderzoek op basis van de voorgenomen en noodzakelijk geachte onderzoeksactiviteiten.

Deze module kent negen bijeenkomsten van 90 minuten. In de voorbereiding en verwerking van elke bijeenkomst werk je aan opdrachten, doe je oefeningen en werk je samen met medestudenten aan je beroepsproduct. De samenwerking en interactie met medestudenten en je docent kun je deels online doen. Tijdens de bijeenkomsten werk je de opdrachten uit en vergelijk je de portfolio-opdracht met medestudenten. Ook krijg je verdiepende uitleg over onderwerpen en kun je vragen stellen over de theorie.

Verwante opleidingen
Social Work

Je wordt beoordeeld op een onderzoeksplan waarin je je voorgenomen onderzoek expliciet maakt, legitimeert en organiseert.

De module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Periode(n) Februari
EC 5
Studievorm Module
Locaties Enschede
ID OSW10