Skip to content Skip to navigation menu
Sturen en inrichten van de informatievoorziening
Organisaties moeten steeds vaker en sneller veranderen om in te spelen op veranderingen in de markt. Als bedrijfskundig informatietechnoloog wil je ervoor zorgen dat de informatievoorziening in jouw organisatie is ingericht op basis van toegevoegde waarde voor de organisatiedoelstellingen. Daarnaast wil je goed kunnen inspelen op veranderingen in de informatievoorziening. Welke stappen moet je zetten voor de realisatie van een informatievoorzieningsarchitectuur? En hoe ga je om met risico’s en veranderingen? Hoe ontwerp je migraties? En hoe implementeer je een informatiesysteem?
 
In deze module ga je onder architectuur werken en sturen op een optimale informatievoorziening. Je brengt eerst de architectuurcontext in kaart. Deze vertaal je vervolgens naar architectuurblauwdrukken. Op basis daarvan stuur je de organisatie tijdens het ontwikkelen van oplossingen. Tijdens deze module werk je aan je eigen bedrijfsopdracht, waarmee je het geleerde direct in praktijk kunt brengen.
 
Verwachte voorkennis: er wordt basiskennis verwacht van procesmodelleren, zoals bijvoorbeeld opgedaan in de module OICT28: ‘Introduction Business and IT’ of OICT06: ‘Verantwoord inrichten van je bedrijfsprocessen’. Heb je ervaring met het maken van een functionele beschrijving, dan kan dit ook voldoende voorkennis zijn.
Duur 10  Weken
Studie Type Module  

  • Je ontwerpt een plan om een informatievoorziening onder architectuur te implementeren.
  • Je identificeert de oorzaak en kenmerken van een veranderende informatievoorziening.
  • Je ontwerpt gedetailleerde architectuurbeschrijvingen van de informatievoorziening.
  • Je ontwerpt een migratiepad voor de toekomstige situatie van de organisatie.
  • Je ontwerpt een plan voor de ontwikkeling, realisatie en planning van een informatiesysteem en onderbouwt hoe deze aansluiten op acceptatiecriteria vanuit de organisatie.

 

Deze module kent 9 interactieve en pro-actieve bijeenkomsten. Je bereidt je vooraf voor, door het bestuderen van literatuur, bekijken van kennisclips en presentaties. Tijdens de bijeenkomst geeft de docent verdiepende uitleg over de theorie. Ook presenteer je je opdracht en geef je in groepsverband feedback aan elkaar over de opdrachten. Na de bijeenkomsten, pas je het geleerde direct toe bij jouw bedrijfsopdracht.

Verwante opleidingen
HBO-ICT

Je wordt individueel beoordeeld op basis van een adviesrapport, waarin je minimaal de volgende onderdelen opneemt:
  • Een architectuurimplementatieplan.
  • Een beschrijving van het verdienmodel, de strategische doelstellingen van de organisatie, business architecture, informatie architecture en applicatie architecture.
  • Een plan hoe je gaat sturen op basis van deze architectuurbeschrijvingen.
  • Uitvoering van het plan waarbij je aantoont hoe je detailontwerpen voldoen aan de architectuurbeschrijvingen.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

startdatum November
EC 5
Studievorm Module
Locaties Deventer
ID OICT33D