Skip to content Skip to navigation menu
Toepassen van marktonderzoek
Veel beslissingen van (het management van) organisaties vragen om gedegen onderzoek vooraf. Om een goed marketingplan op te kunnen stellen heb je informatie nodig van de klant. Hoe verzamel je die informatie en hoe vertaal je die vervolgens naar aanbevelingen voor het management? In deze module conceptualiseer je de veelomvattende term klantloyaliteit door er een passend theoretisch kader voor op te stellen. Je neemt een vragenlijst over klantloyaliteit af bij de klantgroep(en) van jouw organisatie. Je leert data te analyseren met SPSS, uitkomsten van field research te koppelen aan desk research, conclusies te trekken en aanbevelingen te geven. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

  • Je ontwerpt een conceptueel model dat past bij klantloyaliteit binnen de context van jouw organisatie. Je voert oriënterend kwalitatief onderzoek uit en je belicht relevante (internationale) wetenschappelijke bronnen vanuit diverse invalshoeken.
  • Je analyseert kwantitatieve gegevens over klantloyaliteit met SPSS om inzicht te krijgen in de aspecten van klantloyaliteit en de samenhang ertussen.
  • Je trek conclusies op basis van kwantitatieve gegevens over de klantloyaliteit binnen jouw organisatie.
  • Je reflecteert kritisch op de kwaliteit van het uitgevoerde onderzoek om de bruikbaarheid, validiteit en betrouwbaarheid te bepalen.
  • Je vertaalt de conclusies van jouw onderzoek naar klantloyaliteit, in bruikbare toepassingen op het gebied van marketing.

Er zijn acht gezamenlijke contactmomenten. Voor de bijeenkomsten bestudeer je de literatuur en werk je aan portfolio-opdrachten zoals het uitzetten van een enquête onder jouw respondenten en het houden van interviews. Tijdens de bijeenkomsten werk je de opdrachten verder uit, krijg je verdiepende uitleg, reflecteer je in discussiegroepen op elkaars onderzoek en kun je eventuele vragen stellen.

Verwante opleidingen
Commerciële Economie

Je wordt beoordeeld op een marketingplan waarin je de resultaten van je onderzoek verwerkt en aanbevelingen geeft. Het onderwerp van je onderzoek is klantloyaliteit.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum September
EC 5
Vakgebied Marketing, Sales en Communicatie
Studievorm Module
Vakgebied Marketing
Locaties Enschede
ID OCE05D