Skip to content Skip to navigation menu
Toepassen van persoonlijkheidstheoretische modellen

Wil jij als hulpverlener in de zorg gedrag kunnen analyseren aan de hand van persoonlijkheidstheoretische modellen? Vaardigheid in het toepassen van deze theorieën geeft je goede instrumenten om effectieve interventies te kiezen.

In deze module krijg je inzicht in diverse leertheorieën, waaronder de holistische theorie, de SORC analyse, RET analyse, systeembenadering, cognitieve benadering en psychodynamische benadering. Je gaat zelf aan de slag met het toepassen van deze theorieën en benaderingen in verschillende opdrachten die je in de praktijk uitvoert.

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  

€ 575,00

  • Je maakt een holistische analyse volgens de notatiewijze van Veruez-Othega & Haynes om aangrijpingspunten voor interventie in kaart te brengen.
  • Je maakt een SORC-analyse van gedrag om de bekrachtigings-contingenties in kaart te brengen.
  • Je observeert een (gezins)systeem en analyseert de communicatiepatronen en baseert hierop een interventieplan.
  • Je analyseert het persoonlijkheidsontwikkeling niveau binnen psychodynamische kaders om het niveau waarop iemand functioneert inzichtelijk te maken.
  • Je maakt een RET-analyse middels de 4-G of 5-G om de relatie tussen cognities en emoties en gedrag inzichtelijk te maken.

Deze module kent negen bijeenkomsten. We starten met een introductie op de thematiek, de op te leveren producten en de planning. Ter voorbereiding op de bijeenkomsten bestudeer je literatuur en maak je opdrachten. Tijdens de bijeenkomsten kun je vragen stellen over het onderwerp van die week en oefen je met de opdrachten. Je neemt deel aan verschillende workshops, die je helpen om je (portfolio-)opdrachten goed uit te voeren.

Je wordt individueel beoordeeld op basis van een portfolio, waar je de volgende onderdelen in op neemt:

  • Holistische analyse van gedrag (leerdoel of leerklacht)
  • SORC-analyse van gedrag (leerdoel of klacht)
  • Analyse van communicatiepatronen in systeem/gezin
  • Analyse van persoonlijkheidsontwikkeling binnen psychodynamische ontwikkelingsmodellen
  • Bevordering van rationeel denken door een RET-analyse middels 4G of 5G methodiek

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je een hbo-certificaat.

Verwante opleidingen
Toegepaste Psychologie

Deze module is op hbo-niveau.

We gaan er vanuit dat je bij de start van deze module beschikt over voldoende basiskennis van leertheorie, zoals bijvoorbeeld opgedaan in de modules S12 Psychologie in gedrag + S19 psychopathologie in praktijk. Deze heb je nodig om het beroepsproduct en de toets goed te kunnen maken.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover vind je hier of kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

startdatum Februari
EC 5
Vakgebied Medisch en paramedisch
Onderzoek
Locaties Deventer
ID OTP22D