Skip to content Skip to navigation menu
Trainen als professie
Duur 10  Weken

Ben jij bijvoorbeeld als HR medewerker, re-integratieconsulent, Loopbaanadviseur of Recruiter, werkzaam op het terrein van Arbeid- en Organisatiepsychologie? En wil je je verder ontwikkelen als trainer, zowel voor interne als externe opdrachtgevers? Dat vraagt niet alleen analytisch denken en methodisch handelen ten aanzien van kwaliteitsbevorderend gedrag, positieve psychologie, specifieke groepen met complexe problematiek, maar ook om kennis en vaardigheden op gebied van (digitale) didactiek. In de rol van trainer zul je alle processen van ontwerp tot en met evaluatie van een training uiteindelijk moeten beheersen. In deze module ligt de focus op de integratie van bovengenoemde kennis en vaardigheden bij het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van een training. Door adequaat te reflecteren op je professionele trainersrol, kun je ook je eigen functioneren en ontwikkeling hierin bewaken. Tijdens de module Trainen als Professie analyseer je een trainingsvraag (behoefte of noodzaak) binnen een organisatie(onderdeel) waar je niet werkzaam bent. Je ontwerpt een trainingsaanbod voor een groep medewerkers, rekening houdend met de opleidingsvisie van de organisatie en die van jezelf. Je voert (een deel van) de training uit en evalueert deze zowel op inhoud (kwaliteit en effectiviteit) als op proces en je persoonlijke ontwikkeling als trainer. Verwachte voorkennis: enige basiskennis van en ervaring met gedragsbeïnvloeding raden we aan, bijvoorbeeld opgedaan in de module OTP06 Adviseren en Trainen. De module OTP10 Designing for Organizational Learning is een goede voorbereiding op de module OTP13 maar ook dit stellen we niet verplicht. Enige ervaring met het werken met groepen in de rol van voorlichter, workshopleider of trainer werkt in je voordeel.

Ben jij bijvoorbeeld als HR medewerker, re-integratieconsulent, Deze module kent acht bijeenkomsten en een consult. Ter voorbereiding analyseer je de trainings-behoefte binnen een organisatie(onderdeel), bekijk je kennisclips, werk je aan opdrachten en lees je aanvullende literatuur. Tijdens de bijeenkomst bespreek je met je medestudenten jouw visie op opleiden, de opzet van jouw trainingsprogramma, oefen je met werkvormen en het geven en ontvangen van (peer)feedback. Na afloop van iedere bijeenkomst werk je verder aan je opdracht; het daadwerkelijk ontwerpen en uitvoeren van een trainingsprogramma bij een andere dan je eigen organisatie of organisatieonderdeel!

Verwante opleidingen
Toegepaste Psychologie

Je wordt individueel beoordeeld op basis van de training die je ontwerpt, uitvoert en evalueert voor een groep medewerkers en waarbij je ook reflecteert op je professioneel handelen. Je neemt verschillende onderdelen op in je portfolio, waaronder een uitgewerkte analyse van de trainingsbehoefte, een draaiboek voor de training, een evaluatieverslag en een reflectieverslag. Ook maak je een video-opname van een deel van de door jou uitgevoerde training.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk of organisatie zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover vind je {HIER} of kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

startdatum November
Studievorm Module
Locaties Deventer
ID OTP13D