Skip to content Skip to navigation menu
Vaardig in de basiszorg
Als verpleegkundige kom je vanuit jouw rol als zorgverlener dagelijks in contact met mensen die zorg nodig hebben. In deze module leer je de vaardigheden in de basiszorg toepassen en ga je oefenen met verpleegtechnische skills. Je leert over de dagelijkse verzorging (ADL-zorg), hoe je iemand verplaatst (transfers) en hoe je complicaties voor immobiliteit voorkomt. Je leert de bloeddruk en pols meten (vitale functies) en de zorg rondom voeding uit te voeren. Daarnaast ontwikkel je vaardigheden voor het verlenen van eerste hulp en pas je de algemene hygiëne voor jezelf en de zorgvrager toe. Ook leer je te reflecteren op je eigen handelen, werk je methodisch (volgens de Vilans protocollen) en werk je samen met medestudenten. Met deze basisvaardigheden verleen je zorg aan diverse zorgvragers in verschillende settingen in de gezondheidszorg. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

  • Je voert hygiënemaatregelen uit voor de zorgvrager en de verpleegkundige, zodat infecties worden voorkomen en hygiëne wordt gewaarborgd.
  • Je begeleidt zelfzorg op lichamelijk gebied (adl-zorg) en je stemt af met de zorgvrager waar zorg nodig is, zodat zelfredzaamheid wordt vergroot.
  • Je voert zorggerelateerde preventie uit, zodat onder andere trombose, pneumonie, mondproblemen en decubitus worden voorkomen.
  • Je voert de basishandelingen uit voor het bewaken van de vitale functies (zoals hartfrequentie, ademhalingsfrequentie, bloeddruk en temperatuur meten) en je analyseert en interpreteert deze gegevens op de juiste wijze.
  • Je benoemt de aspecten rondom voeding en slikproblemen. Daarbij begeleid je de zorgvrager en je voert handelingen uit, zodat de optimale voedingstoestand van de zorgvrager blijft gewaarborgd.

Je start de module met het toepassen van hygiënische maatregelen op basis van het ‘Zorgpad Basiszorg’. Vervolgens leer je bedden te verzorgen en oefen je met mobiliteitshandelingen in en rondom het bed. Je maakt een korte video over een zelfgekozen casuïstiek waarbij je de zorg uitvoert. Je vraagt een medestudent de video te beoordelen. Daarnaast wordt in de module aandacht besteed aan valpreventie, loopbegeleiding, verplaatsingstechnieken, lichaamstemperatuur en andere vitale functies, uiterlijke verzorging, voeding, vocht en het voorkomen van complicaties van bedrust.

Je wordt beoordeeld op een portfolio met daarin een korte video (max. 10 minuten) die je opneemt in een praktijksituatie of in het vaardigheidslokaal van Saxion. Je laat jouw vaardigheden van de basiszorg zien aan de hand van een zelfgeschreven casus. Daarnaast bevat het portfolio de volgende producten:

  1. Zelfgeschreven casus die hoort bij de video
  2. Vaardighedenlijst
  3. Certificaat Fysiek Gezond Werken (e-learning)
  4. Certificaat Verzorgend wassen (e-learning)
  5. Certificaat Mondzorg (e-learning)

Bij het ontbreken van één van de producten vindt geen inhoudelijke beoordeling plaats.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

startdatum September, februari
EC 5
Vakgebied Medisch en paramedisch
Studievorm Module
Profiel Hbo
Locaties Deventer
Enschede
ID OHBOV01D