Skip to content Skip to navigation menu
Vakmanschap een kleur geven

Lukt het je om jezelf, je professioneel handelen en jouw professionele identiteit kritisch en waarderend onder de loep te nemen? In deze module word je uitgedaagd jouw professionele keuzes te onderzoeken. Samen met anderen buig jij je over de invloed van jouw (voor)oordelen, normen en waarden, paradigma’s en ethische dilemma’s. Je scherpt jouw visie op de professie in samenhang met je profielkeuze aan, waarbij de nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen in het vakgebied kritisch worden meegenomen.

Toelatingseisen: je hebt de module OSW06 Vakmanschap in beweging met goed gevolg doorlopen of je niveau komt overeen met een beginnende 3e jaars student SW. Je hebt kennis van evaluatie en reflectiemodellen en kan deze toepassen op je eigen professionele ontwikkeling. Je professionele context is minimaal 20 uur in de sociale context, waarbij je vooraf bewust een passend profiel (jeugd, Zorg of Welzijn & samenleving) hebt gekozen.

Duur 20  Weken
Sector Educatie  
Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

  • Je onderzoekt betekenisvolle ervaringen en/of ethische dilemma’s en benoemt welke betekenis dit heeft voor jouw professionalisering en voor de ontwikkeling van jouw identiteit als social worker.
  • Op basis van dialoog met medesupervisanten geef je inzicht in hoe jouw vakmanschap en specialisatie wordt vormgegeven en beschrijf je op kritische wijze hoe dit zichtbaar is in jouw professioneel handelen.
  • Je onderzoekt welke kwestie je onder de aandacht wilt brengen als social worker en beargumenteert welke impact deze kwestie heeft op jouw eigen praktijk, de professie Social Work en jouw eigen ontwikkeling.
  • Je inspireert collega’s voor een gekozen kwestie die impact heeft op de beroepspraktijk van de social worker en motiveert ze om hiermee aan de slag te gaan.

Deze module bestaat uit 18 bijeenkomsten. Vier bijeenkomsten zijn met de hele groep; vier momenten zijn ‘blended learning’ en tien supervisiebijeenkomsten zullen in een kleinere groep plaatsvinden. Naast deze bijeenkomsten werk je vooral in een digitale leeromgeving. Je kunt gebruik maken van afwisselende opdrachten, adviessites, forums en blogs. De supervisie krijg je in kleine groepen. Met medestudenten vergelijk je portfolio-opdrachten, krijg je verdiepende uitleg en kun je vragen stellen over de onderliggende theorie.

Verwante opleidingen
Social Work

Je wordt beoordeeld door een portfolio. Dit is een digitaal beroepsproduct dat bestaat uit twee delen, waarin je laat zien hoe jij jouw vakmanschap kleur hebt gegeven.

  1. Een certificaat als bewijs voor deelname aan de supervisie. Hiervoor heb je bijeenkomsten supervisie gevolgd en een reflectie geschreven ter afsluiting.
  2. Een portfolio dat bestaat uit een beroepsproduct waar je op creatieve wijze laat zien en verantwoordt hoe jij bijdraagt aan professionalisering in jouw eigen beroepspraktijk en de professie Social Work.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

startdatum September
EC 10
Vakgebied Management & Organisatie
Vaardigheden
Studievorm Module
Profiel Hbo
Vakgebied HR
Locaties Enschede
ID OSW09E