Skip to content Skip to navigation menu
Vakmanschap in beweging

Als Social Worker bevind je je in een dynamisch werkveld met veranderende doelgroepen. Maar wie ben je nu precies? En waar sta je? Tijdens deze module ontdek je hoe je jouw professionaliteit vergroot. Dit doe je door verschillende methoden van intervisie en resilience (incasseringsvermogen) in te zetten op meerdere niveaus. Je gaat bijvoorbeeld in gesprek met andere professionals, waarmee je samen het vakgebied Social Work positioneert aan de hand van diverse perspectieven en theorieën. Na het volgen van de module, weet je hoe je de regie voert en op welke wijze je kunt groeien in jouw vakmanschap.

Duur 20  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

€ 1.150,00

  • Je vertaalt ontwikkelingen in het beroep voor je eigen professionele ontwikkeling en past hedendaagse technieken en media toe in het werkdomein van Social Work waardoor je bijdraagt aan vernieuwingen in de beroepspraktijk.
  • Je draagt bij aan interdisciplinair en interprofessionele samenwerking in professionele systemen zodat mensen, netwerken en gemeenschappen hun eigen doelstellingen kunnen halen.
  • Je benut discretionaire ruimte, maakt ethische afwegingen en reflecteert gericht op duurzame werking van normatief professioneel handelen en communiceert hierover.
  • Je zet methoden in om jouw eigen psychische welzijn en jouw professionele houding in de professionele context te monitoren en te bevorderen op team- of instellingsniveau.
  • Je onderzoekt de geschiedenis van de positionering van Social Work, beschrijft de profilering van de professional Social Work en onderbouwt hoe dit richting geeft aan jouw professionele identiteitsontwikkeling.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De SW-professional ontwikkelt zich als een reflectieve professional, toont persoonlijk leiderschap in samenwerkingssituaties, legitimeert zijn handelen en draagt actief in de beroepspraktijk van Social Work bij aan de profilering en positionering van de professie.”.

De module kent 18 gezamenlijke contactmomenten en duurt twee kwartielen. We starten met een introductie van de thematiek, de op te leveren producten en de planning. De bijeenkomsten bereid je voor door het bestuderen van literatuur en kennisclips en het uitwerken van opdrachten. Je bespreekt tijdens de bijeenkomsten de uitwerkingen van de opdrachten met je medestudenten, krijgt verdiepende uitleg over onderwerpen en kunt vragen stellen over de theorie.

Verwante opleidingen
Social Work

Je wordt individueel beoordeeld op een beschrijving van het proces en de ontwikkeling van jouw professionaliteit aan de hand van een aantal thema’s en vaardigheden die je onderzoekt, ontwikkelt en uitvoert in de beroepspraktijk van Social Work. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 10 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Om deze module goed te kunnen volgen en de toets te kunnen halen is het noodzakelijk dat je beschikt over een Social work praktijkcontext en daar een professionele rol als SW-er vervult. Die context kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School, de module-eigenaar of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 22 deelnemers.

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl.

Periode(n) Februari
EC 10
Vakgebied(en) Medisch & Paramedisch
Studievorm Module
STAP
Profiel Hbo
Locaties Enschede
ID OSW06