Skip to content Skip to navigation menu
Van risicoanalyse naar beleid
Organisaties willen hun veiligheidsrisico’s zoveel mogelijk uitsluiten. Als security manager analyseer je op systematische wijze in- en externe dreigingen en vertaal je risicoanalyses naar plannen of beleid om te komen tot (een pakket van) passende securitymaatregelen. Toch hebben veel organisaties moeite met het inrichten van een professioneel securitybeleid of het opstellen van een plan daartoe. In deze module maak je in theorie en praktijk kennis met de achtergronden en beginselen van security en risk management. Met deze kennis en vaardigheden draag jij tijdig bij aan een effectiever security management. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

  • Een security beleidsplan opstellen voor je organisatie, als kapstok waaraan de uitwerking van het security management kan worden opgehangen.
  • Met het uitvoeren van een security risicoanalyse vaststellen aan welke bedreigingen en risico’s je organisatie wordt blootgesteld en waartegen bescherming gewenst is.
  • Op basis van de risicoanalyse een doeltreffende maatregelenmix samenstellen, waarmee de geïdentificeerde risico’s worden vertaald naar concrete strategieën en security maatregelen.
  • Een security plan formuleren, waarin je aangeeft hoe de security maatregelen binnen je organisatie worden ingericht en de geïnventariseerde risico’s worden getemperd.

Deze module kent acht of negen gezamenlijke contactmomenten, waarvoor je de opdrachten thuis voorbereidt en literatuur bestudeert. In de lessen bespreken we de opdrachten en praktijkvoorbeelden. Je kunt verdiepende vragen stellen en krijgt gerichte feedback van je medestudenten en van de docent. Je werkt samen met klasgenoten en leert van hun ervaring en expertise, zodat tijdens de module een completer inzicht in de mogelijkheden van jouw organisatie ontstaat.

Verwante opleidingen
Security Management

Je beroepsproduct is een Security Managementplan dat bestaat uit drie fundamenten: 1. een security beleidsplan, waarin voor je eigen organisatie op hoofdlijnen de formele uitgangspunten van en de visie op security beschreven staan; 2. het risicoprofiel, waarin een analyse wordt gemaakt van de belangrijkste security risico’s waaraan je organisatie wordt blootgesteld; 3. een integraal security plan, waarin op basis van het security beleidsplan en het risicoprofiel van je organisatie de concrete maatregelen (personeel, fysiek en informatie) beschreven staan en de wijze waarop deze maatregelen worden ingericht.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Een module kost 475 euro. Dit is inclusief 2 toetskansen en exclusief eventueel aan te schaffen studiemateriaal.

startdatum September
EC 5
Vakgebied Veiligheid & Leefomgeving
Studievorm Module
Locaties Deventer
ID OSEC01D