Skip to content Skip to navigation menu
Veiligheidsanalyse in bedrijf
Gehoorschade door langdurige blootstelling aan machinelawaai, stress gerelateerde arbeidsongeschiktheid of twee duimen kwijt in een persmachine… Wat zie je in jouw organisatie aan veiligheidsrisico’s? Wat is de huidige stand van zaken bij arbeidsveiligheid en waar zie je mogelijke verbeterpunten? Welke eisen stelt de overheid eigenlijk? In deze module leer je gestructureerd te kijken naar risico’s en ongevallen op het gebied van welzijn, veiligheid en gezondheid in jouw organisatie. Je krijgt een aantal basismethodieken aangereikt om vooraf risico’s te inventariseren en te evalueren (RI&E). Let op: voordat je deze module kunt volgen is het noodzakelijk dat je contact legt met de veiligheidscoördinator in jouw organisatie of een andere organisatie (MKB of groter), waar je de opdrachten van de module kunt uitvoeren. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je inventariseert de wettelijke kaders en richtlijnen voor arbeidsveiligheid in jouw organisatie en vervolgens voer je een compliance check uit waarmee je toetst in welke mate jouw organisatie aan de kaders en richtlijnen voldoet.
  • Je voert een risico-inventarisatie en –evaluatie uit. Je identificeert en evalueert daarmee de risico's binnen jouw organisatie en op grond hiervan stel je een plan van aanpak op volgens de wettelijke kaders.
  • Je voert een ongevalanalyse uit met behulp van ongevalmethodieken (zoals S137, Tripod) voor een incident binnen je organisatie, om de oorzaken in kaart te brengen en maatregelen te adviseren om herhaling te voorkomen.
  • Op basis van de resultaten van verschillende veiligheidsanalyses (RI&E, ongevalanalyse en compliance check) stel je beheersmaatregelen op, ter verbetering van de arbeidsveiligheid in je organisatie. Dit leg je vast in een managementsamenvatting.
  • Je houdt een toolboxmeeting voor medewerkers over een veiligheidsaspect binnen de organisatie.

Er zijn negen gezamenlijke bijeenkomsten. Voor de bijeenkomsten bestudeer je de literatuur en kennisclips en werk je aan portfolio-opdrachten. Tijdens de bijeenkomsten werk je de opdrachten uit, op basis van informatie uit je organisatie. Je spart met medestudenten, krijgt verdiepende uitleg en je stelt eventuele vragen.

Verwante opleidingen
Integrale Veiligheidskunde

Je wordt beoordeeld op:

  • een toolboxmeeting die je houdt met medewerkers van jouw organisatie (je maakt hiervan een video-opname); 
  • een managementsamenvatting waarin je aanbevelingen doet voor de verbetering van de arbeidsveiligheid in jouw organisatie.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Een module kost 475 euro. Dit is inclusief 2 toetskansen en exclusief eventueel aan te schaffen studiemateriaal.

startdatum Februari
EC 5
Vakgebied Veiligheid & Leefomgeving
Studievorm Module
Vakgebied Veiligheidskunde
Locaties Deventer
ID OIVK07D