Skip to content Skip to navigation menu
Verbeter de praktijk door het doen van onderzoek
Innovatie speelt een steeds belangrijkere rol in de praktijk van Zorg & Welzijn. Hiervoor is praktijkgericht onderzoek noodzakelijk. De module geeft je handvatten hiervoor. Interventie staat centraal, door onderzoek te doen, draag je een passende en innovatieve oplossing aan. Met deze oplossing verbeter je de interventie. Voorbeelden van interventies zijn: een (online) training, een (digitaal) hulpmiddel/instrument of een gesprekstechniek. Zo draag je vanuit je professionele rol bij aan innovatie, ontwikkeling en legitimering van de professie.
Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

  • Je formuleert een vraagstelling en bijbehorende verwachtingen voor het gericht evalueren van een interventie. Je zet de interventie in in jouw praktijkomgeving om gedrag, omstandigheden van een cliënt of een werkproces te beïnvloeden.
  • Je verzamelt kwantitatieve en kwalitatieve data om het reactieniveau of leerniveau van een interventie te evalueren. Dat doe je met een bestaand (aangepast) meetinstrument, waarbij je op ethisch verantwoorde wijze met participanten omgaat.
  • Je analyseert en interpreteert data met beschrijvende statistiek. Met deze resultaten beantwoord je de vraagstelling op basis van eerder opgestelde verwachtingen.
  • Je adviseert op basis van de onderzoeksresultaten hoe je de onderzochte interventie op innovatieve wijze kunt verbeteren. 
  • Je presenteert je onderzoek overtuigend aan je praktijkomgeving, van vraagstelling tot advies.

Je bereidt de lessen als volgt voor: je bestudeert literatuur, bekijkt kennisclips en je maakt opdrachten. Je gebruikt kwantitatieve en kwalitatieve meetinstrumenten en je houdt een logboek bij. Je doet een evaluatieonderzoek naar een bepaalde interventie. Denk aan vragen als: Hoe evalueren door de gebruikers (cliënten of professionals) een interventie? Hoe spelen individuele factoren daarbij een rol? Op welke wijze kun je de interventie verbeteren? Uiteindelijk  geef je een advies over hoe je de interventie innovatief kunt verbeteren.

Verwante opleidingen
Social Work
Toegepaste Psychologie

 Je levert een portfolio in met daarin twee opdrachten:

 
  • een videopresentatie waarin je het onderzoek naar een bepaalde interventie uitlegt. Je evalueerde de interventie bij cliënten of professionals in je eigen praktijk. Je rondt de presentatie af met een advies voor de verbetering van de interventie. 
  • de PowerPoint-slides die je gebruikte in de videopresentatie.

startdatum September, november
Vakgebied Medisch en paramedisch
Studievorm Module
Profiel Hbo
Vakgebied Psychology
Locaties Deventer
Enschede
ID C44D