Skip to content Skip to navigation menu
Verbeter je professionele schrijfvaardigheid

Ben je als professional werkzaam in de gezondheid- en welzijnssector? Dan is het van groot belang dat je je mondeling, maar óók schriftelijk goed kunt uitdrukken. Het is immers belangrijk dat jouw boodschap de lezer op een juiste en duidelijke manier bereikt. Staat er een schrijftaak op de planning, maar weet je niet precies aan welke eigenschappen een écht goede tekst voldoet? Van doelgroepgericht schrijven en zuiver formuleren tot het samenstellen van een sterke argumentatiestructuur: deze vaardigheden leer je in deze module.

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je schrijft op een gestructureerde wijze een aantrekkelijke, correcte, duidelijke, efficiënte en gepaste professionele (digitale) tekst.
  • Je schrijft beroepsgericht een professionele (digitale) tekst, passend bij de doelgroep en het schrijfdoel van de tekst.
  • Je geeft feedback op eigen en andermans schrijfproducten en verwerkt deze feedback in je eigen professionele schrijfproduct.
  • Je reflecteert op je eigen schrijfvaardigheden, je bent je bewust van je eigen verbeterpunten en je laat zien in hoeverre je de schrijfvaardigheden beheerst.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De hbo-professional pakt een schrijftaak praktisch aan, komt tegemoet aan de wensen van de lezer, schrijft doelgroepgericht, formuleert zuiver en zorgt voor een goede argumentatie.”

Deze module kent acht bijeenkomsten. Ter voorbereiding op de bijeenkomsten bestudeer je literatuur, bekijk je kennisclips en werk je opdrachten uit, zoals het maken van een bouwplan voor een artikel. De module is praktisch: je vergroot jouw schrijfvaardigheid door het maken en bespreken van diverse schrijfproducten. In peergroups ga je samen met je medestudenten steeds de schrijfproducten bespreken en van feedback voorzien. Ook ontvang je feedback van de docent. Indien nodig kun je een verbeterslag maken op het onderdeel spelling en stijl, bij de taalwinkel van het StudieSuccesCentrum van Saxion.

Deze module sluit je individueel af met een schrijfportfolio. In dit portfolio neem je de uitwerkingen van zes schrijfopdrachten en een reflectie op. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.  

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 22 deelnemers. 

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen. 

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl

EC 5
Vakgebied(en) Vaardigheden
Medisch & Paramedisch
Studievorm Module
STAP
Profiel Hbo
Locaties Deventer
Enschede
ID S11