Skip to content Skip to navigation menu
Verbinden, innoveren en ontwikkelen van HRM met technologie

In een snel veranderende wereld is het belang van goed personeel voor elke organisatie duidelijk. Maar hoe zorg jij er als HRM-professional voor dat jouw organisatie de juiste mensen binnenkrijgt, de huidige talenten binnenhoudt en beschikt over een gemotiveerd personeelsbestand? Natuurlijk kunnen traditionele HR-instrumenten waardevol zijn maar hoe haal jij meer uit je HR-instrumentarium door gebruik te maken van blockchain technologie, augmented reality, big data, en/of social media mining? In dit vak duiken wij in de wereld van nieuwe technologische ontwikkelingen en hun toepassing voor HRM. Jij gaat op zoek naar de laatste technologische trends en HRM-toepassingen voor jouw organisatie. Je doet op systematische wijze onderzoek en beargumenteerd waarom de door jouw gekozen technologie zorgt voor verbetering op HR-gebied. Neem een stap richting innovatief en door technologie gedreven HRM!

We gaan er bij deze module van uit dat je beschikt over de basiskennis op het gebied van HR-instrumenten binnen een bedrijf.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

  • Je onderzoekt mogelijke klantgroepen voor het gebruik van een nieuwe technologische ontwikkeling binnen HRM en je definieert de toegevoegde waarde van de technologische ontwikkeling, per klantgroep.
  • Je beschrijft, op basis van onderzoek, de verschillende manieren voor het bedienen van klantgroepen en de relatie die klantgroepen kunnen aangaan met de voorgestelde nieuwe technologische ontwikkeling.
  • Je analyseert, beschrijft en onderbouwt (vanuit de theorie en praktijk) per klantgroep de mogelijke inkomsten voor de HRM-afdeling en hoe deze tot stand komen.
  • Je onderzoekt welke key activiteiten er plaats moeten vinden om de toegevoegde waarde van de nieuwe technologische ontwikkeling binnen HRM te realiseren, rekening houdend met de key resources en key partners. Op basis hiervan adviseer je de organisatie.

Er zijn acht gezamenlijke bijeenkomsten. We starten met een inleiding over trends en ontwikkelingen van HR-technology en een introductie op het businessmodel canvas. Voor de bijeenkomsten bestudeer je kennisclips, literatuur en artikelen. In de bijeenkomsten gaan we dieper in op de voorbereiding, geeft de docent verdiepende uitleg en beantwoordt hij/zij vragen. Ook voer je in kleine groepen opdrachten en oefeningen uit en geef/ontvang je feedback. Zo doe je ideeën op voor de uitwerking van de onderdelen in je portfolio.

Verwante opleidingen
Human Resource Management

Je wordt beoordeeld op de uitwerking van de technologie voor een HR-onderwerp in je organisatie en je advies voor de implementatie binnen jouw organisatie. Je uitwerking plaats je in het businessmodel canvas.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum September
EC 5
Vakgebied HRM & Verandermanagement
Studievorm Module
Locaties Deventer
Enschede
ID OHRM10D