Skip to content Skip to navigation menu
Verdiep je in de ontwikkelingspsychologie en pathologie van minderjarigen

De problematiek van een cliënt en cliëntsysteem vraagt dat jij je beroepshouding en communicatie afstemt op je cliënt. Je kennis en vaardigheden binnen de jeugdontwikkelingspsychopathologie moet je dan goed kunnen toepassen in de praktijk. In deze module bekijk je hoe je vanuit de hulpvraag de ontwikkeling van je cliënt analyseert. Door een vraaggesprek en dossieranalyse kom je tot een passend advies voor ondersteuning van je cliënt. Zo sta jij stevig in je schoenen in de praktijk van de jeugdzorg. 

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  
Locatie Enschede

€ 575,00

  • Je verzamelt op methodische wijze informatie over de ontwikkeling van de jeugdige en het cliëntsysteem.
  • Je analyseert vanuit verschillende perspectieven de ontwikkeling van een jeugdige op basis van ontwikkelingspsychologische thema’s met behulp van verschillende modellen en theoretische concepten.
  • Je past de richtlijnen jeugdhulp toe in het advies.
  • Je adviseert het cliëntsysteem over de te bieden ondersteuning op het gebied van preventie en behandeling.
  • Je reflecteert op je eigen leerproces als jeugdzorgprofessional en beschrijft je eigen visie op de jeugdhulpverlening.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De SW-professional analyseert door middel van diagnostische methoden thema’s in de ontwikkeling van een jeugdige en adviseert op basis van de richtlijnen "jeugdzorg" en vakliteratuur de cliënt en/ of het cliëntsysteem over de te bieden ondersteuning.”

Deze module bestaat uit acht bijeenkomsten. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je literatuur, e-learning en kennisclips. Daarnaast werk je aan de portfolio-opdracht. Je werkt tijdens de bijeenkomsten opdrachten uit, vaak op basis van informatie uit jouw eigen praktijkomgeving. Binnen de bijeenkomsten is er ruimte voor verdiepende uitleg en kun je de docent vragen stellen over de theorie.

Verwante opleidingen
Social Work

Je wordt individueel beoordeeld op een portfolio met onder meer de onderdelen diagnostische onderzoek, analyse, conclusie en advies en reflectie. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Om deze module goed te kunnen volgen en de toets te kunnen halen is het noodzakelijk dat je beschikt over een Social work jeugd praktijkcontext en daar een professionele rol als SW-er vervult. Die context kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School, de module-eigenaar of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl.

Periode(n) April
EC 5
Vakgebied(en) Medisch & Paramedisch
Studievorm Module
Locaties Enschede
ID OSW12