Skip to content Skip to navigation menu
Verdiep je in de ontwikkelingspsychologie en pathologie van minderjarigen

Kan jij je beroepshouding en communicatie afstemmen op de persoonlijke stijl en de problematiek van de cliënt en het cliëntsysteem? Weet jij hoe je de kennis en vaardigheden omtrent de ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen kunt toepassen in de praktijk? Hoe kun je vanuit de hulpvraag van een cliënt(systeem), thema’s rondom de ontwikkeling analyseren? Kan jij op basis van een hetero- en auto anamnestisch gesprek en de (dossier) analyse komen tot een passend advies, waarin je betrokkenen schriftelijk adviseert over de te bieden ondersteuning? Het advies dat je geeft is in lijn met de theorieën, methodieken en richtlijnen die gangbaar zijn binnen de jeugdhulpverlening. Binnen deze module kun je werken aan al deze vaardigheden en krijg je antwoorden op deze vragen. Aan het eind van deze module heb je inzicht gekregen in de beschermende en belemmerende factoren en ben je in staat om vanuit verschillende perspectieven naar het gedrag van kinderen/ jeugdigen te kijken. Deze kennis en vaardigheden zijn direct toepasbaar in de omgang en begeleiding van cliënten in je eigen (werk-)omgeving.

Duur 10  Weken
Studie Type Module  

€ 575,00

 • Je verzamelt op methodische wijze informatie omtrent de ontwikkeling van de jeugdige en het cliëntsysteem.
 • Je analyseert vanuit verschillende perspectieven de ontwikkeling van een jeugdige op basis van ontwikkelingspsychologische thema’s met behulp van verschillende modellen en theoretische concepten.
 • Je past de richtlijnen jeugdhulp toe in het advies.
 • Je trekt conclusies op basis van je analyse en doet aanbevelingen voor de ondersteuning en begeleiding.
 • Je reflecteert op je eigen leerproces als jeugdzorgprofessional en beschrijft je eigen visie op de jeugdhulpverlening.

Deze module bestaat uit acht bijeenkomsten. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je literatuur, e-learning en kennisclips. Daarnaast werk je aan de portfolio-opdracht. Je werkt tijdens de bijeenkomsten opdrachten uit, vaak op basis van informatie uit jouw eigen praktijkomgeving. Binnen de bijeenkomsten is er ruimte voor verdiepende uitleg en kun je de docent vragen stellen over de theorie.

Verwante opleidingen
Social Work

Je wordt beoordeeld op een portfolio- opdracht. De opdracht bestaat uit de volgende 5 onderdelen:

 1. diagnostische onderzoeksmethoden
 2. analyse
 3. richtlijnen
 4. Jeugdhulp
 5. conclusie & advies
 6. reflectie

Voor degene die het certificaat jeugd- en gezinsprofessional wil behalen waarmee je kunt registreren bij SKJ, is de werkcontext Jeugd bij deze module noodzakelijk

startdatum April
EC 5
Studievorm Module
Locaties Enschede
ID OSW12