Skip to content Skip to navigation menu
Vergroot je onderzoekend vermogen
Het is belangrijk om als professional niet alles voor waar aan te nemen. Een kritische houding en een goed onderzoekend vermogen zijn essentieel om adequaat en tijdig te reageren op veranderingen binnen je organisatie en de maatschappij. Tijdens de module ontwikkel jij je onderzoekend vermogen, leer je problemen te analyseren en de juiste informatie te vinden. Je zet eerder gepubliceerde onderzoeken in om oplossingen te vinden voor praktijkproblemen. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Economie  
Educatie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je beschrijft een praktijkprobleem en onderbouwt dit vanuit eigen ervaring en theorie om te komen tot een beantwoordbare onderzoeksvraag.
  • Je verzamelt relevante informatie uit (betrouwbare) literatuur, gericht op jouw praktijkprobleem, vat deze samen en verantwoordt de zoekstrategie.
  • Je verzamelt data in jouw praktijksituatie voor jouw praktijkprobleem en vat dit samen.
  • Je vergelijkt de resultaten vanuit de praktijk en de literatuurverkenning en trekt op basis daarvan een conclusie als beantwoording op de onderzoeksvraag.
  • Je doet aanbevelingen voor de praktijk op basis van de resultaten uit het vergelijkend onderzoek.

Deze module kent acht bijeenkomsten en een consult. We starten met het thema onderzoekende houding en het doen van de zelfscan ‘onderzoekende houding’. Vanuit een kritische houding onderzoek jij een praktijkprobleem uit je eigen beroepspraktijk die je verder gaat onderzoeken. Voorafgaand aan elke bijeenkomst bestudeer je kennisclips en literatuur, maak je opdrachten, en geef en ontvang je peerfeedback. Tijdens de bijeenkomsten gaan we gezamenlijk dieper in op de theorie, bespreken we de opdrachten en peerfeedback en kun je de docent vragen stellen. Na afloop van elke bijeenkomst verwerkt je het geleerde in je onderzoek.

Je wordt individueel beoordeeld op een onderzoeksverslag over jouw onderzoek van een praktijkprobleem vanuit een kritische houding, en een advies over het doorvoeren van verbeteringen met betrekking tot het onderzochte praktijkprobleem. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je een hbo-certificaat.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum September, november, februari, april
EC 5
Vakgebied Onderzoek
Vaardigheden
Studievorm Module
Locaties Deventer
Enschede
ID S10D