Skip to content Skip to navigation menu
Verkenning van het toeristische speelveld
Ga zelf op reis en maak kennis met de inzichten en kwaliteiten van andere partners binnen de ‘travel journey’. In deze module bekijk je de toeristische industrie op basis van de fasen van de ‘travel journey’. We geven je een totaalbeeld van de uitdagingen en ontwikkelingen binnen de diverse subbranches. Daarmee krijg je grip op de diversiteit aan spelers in het toeristische speelveld en ontwikkel je jezelf tot een volwaardig gespreks- en zakenpartner. Door sectoroverstijgend te denken ben je beter in staat te anticiperen op relevante ontwikkelingen in dit mooie speelveld. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Adequaat reageren ten aanzien van stellingen over duurzaamheid, veiligheid, beleving en technologie binnen de subsectoren in het toerisme.
  • Een samenvatting inclusief passende voorbeelden geven van de voornaamste ontwikkelingen binnen de subsectoren van het toerisme.
  • Een kritische reflectie geven van overeenkomsten en verschillen tussen de zakelijke en vrijetijdsmarkt van toerisme en/of een nationaal en internationaal perspectief.
  • Een visie vormen op de veranderingen in de distributie van het toeristisch product met behulp van de ‘travel journey’ evenals een visie op ‘nieuwe’ spelers.
  • Een vertaalslag maken van de trends en ontwikkelingen in andere subsectoren naar mogelijke kansen/risico’s voor de bedrijfsvoering van je eigen praktijkomgeving.

Deze module kent acht gezamenlijke contactmomenten waarvoor je de opdrachten thuis maakt, mini-kennisclips van professionals bekijkt en aanbevolen literatuur bestudeert. We starten met een introductie van de thematiek, waarbij je je eigen organisatie als uitgangspunt neemt. In de interactieve lessen bespreken we de opdrachten en praktijkvoorbeelden. Je kunt verdiepende vragen stellen en krijgt gerichte feedback van je medestudenten en van de docent.

Verwante opleidingen
Tourism Management

De toets bestaat uit een dialoog (mondeling Skype-gesprek) waarin je wordt gevraagd te reageren op vragen en stellingen over ontwikkelingen en de vertaling naar je eigen relevante praktijksituatie. Hierbij laat je zien het jargon van andere subsectoren te beheersen en kennis te hebben van ontwikkelingen in de toeristische subbranches, zodat een gesprek ontstaat van inhoudelijk voldoende niveau en argumentatie.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Een module kost 475 euro. Dit is inclusief 2 toetskansen en exclusief eventueel aan te schaffen studiemateriaal.

startdatum November, Februari
EC 5
Vakgebied Hospitality & Facility Management
Studievorm Module
Studiebelasting 7hours
Zelfstudie 5hours
Contacturen 2hours
Locaties Deventer
ID HTRO02D