Skip to content Skip to navigation menu
Verpleegkundige zorg aan kinderen

In deze module vergroot je je kennis over de specifieke kenmerken van het kind in verschillende ontwikkelingsfasen.

In de module maak je een gezondheidskundige analyse van een kwetsbaar kind of een kind met een verstandelijke handicap. Je stelt een gezondheidsprobleem centraal en analyseert de determinanten van gezondheidsgedrag. Dit doe je met behulp van het ASE-model of een vergelijkbaar model. Vervolgens stel je een preventieplan op, waarbij je één specifieke preventieactiviteit uitwerkt en onderbouwt welke rol jij als verpleegkundige inneemt. Ter afronding maak je een infographic waarin je je preventie activiteiten samenvat en waaruit duidelijk wordt op welke wijze je de zorg integraal en samenhangend vorm geeft.

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

  • Je maakt een analyse van de ontwikkeling van een kind of groep kinderen met een aandoening. Hierbij vergelijk je dit kind/deze kinderen met de  kinderen met een normale ontwikkeling, zodat duidelijk wordt welke gezondheidsproblemen mogelijk kunnen optreden.
  • Je analyseert de determinanten van gezondheidsgedrag van een kind of groep kinderen met een aandoening met behulp van het ASE- of een vergelijkbaar model, zodat duidelijk wordt welke  gezondheidsgedrag veranderbaar is.
  • Je stelt een preventieplan op, waarbij je per fase van gedragsverandering doelen en preventieactiviteiten beschrijft, die aansluiten bij de persoons- en gedragskenmerken. Zo wordt gezond gedrag gestimuleerd en ongezond gedrag voorkomen.
  • Je werkt één specifieke preventie activiteit uit, zodat duidelijk wordt waarom je voor die betreffende preventie activiteit kiest en welke rol jij als verpleegkundige inneemt.
  • Je maakt een infographic waarin je een preventie-activiteit samenvat  en waarin je duidelijk maakt wie welke verantwoordelijkheid hierin  heeft, zodat de voorlichting integraal en in samenhang gegeven wordt.

Je start de module met  een vergelijking van de ontwikkeling van het kind of de groep kinderen met een aandoening met de normale ontwikkeling. Zo wordt duidelijk welke gezondheidsproblemen mogelijk kunnen optreden. Hierbij ligt de nadruk op het gebied van de lichamelijke ontwikkeling, sociaal- emotionele ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling. Hierna beschrijf je zelf een casus van een kind of een groep kinderen met een aandoening. In deze casus vergelijk je de ontwikkeling van het kind /de kinderen met een aandoening met de normale ontwikkeling. Je maakt duidelijk welke mogelijke gezondheidsproblemen kunnen optreden. Je stelt een gezondheidsprobleem centraal en analyseert en diagnosticeert het gezondheidsprobleem door middel van het Health Concept van Lalonde.  Vervolgens formuleer en prioriteer je aangrijpingspunten op het gebied van leefstijlfactoren en gedragingen. Je beschrijft met welk aangrijpingspunt jij in je gedragsverklaringsmodel (ASE-model/ TPB-model) verder gaat. Hiermee analyseer je de determinanten van gezondheidsgedrag en stel je een preventieplan op. Ten slotte richt je je op één specifieke preventieactiviteit en werk je deze uit in een infographic.

Een portfolio, met daarin:

  • Een individueel preventieplan  voor een kind, waarbij sprake kan zijn van kwetsbaarheid of een verstandelijke handicap. De preventieactiviteiten zorgen voor  verbetering van de gezondheidssituatie.
  • Infographic.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

startdatum September, februari, april
EC 5
Vakgebied Medisch en paramedisch
Studievorm Module
Profiel Hbo
Vakgebied Onderzoek
Locaties Deventer
Enschede
ID OHBOV06D