Skip to content Skip to navigation menu
Verpleegkundige zorg aan volwassenen in acute zorgsituaties

Acute zorg staat volop in de belangstelling bij de overheid en gezondheidsinstellingen. De ontwikkelingen in de medische wetenschap gaan snel. Denk aan het snel groeiende aantal ouderen en chronisch zieken met een complexe zorgvraag en comorbiditeit. Verpleegkundigen zullen in de uitvoering van dit alles een centrale positie gaan innemen en hun verantwoordelijkheden zullen flink toenemen. Als verpleegkundige wordt er van jou verwacht dat je continu goed op de hoogte bent van ziekten, de stoornissen en beperkingen daarvan. Ook zal je proactief meedenken in het behandelproces. Belangrijke aspecten daarbij zijn de goede observatie en bewaking van vitale functies. Je leert tijdens deze module eigen observaties en interpretaties te koppelen aan medische kennis en op een proactieve en systematische manier je handelen te onderbouwen.

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

  • Je brengt de actuele gezondheidssituatie van de patiënt in kaart in de acute/veranderende zorgomgeving en formuleert op basis hiervan relevante werkdiagnoses.
  • Je stelt een klinische probleemstelling op en doet een voorstel voor aanvullend onderzoek.
  • Je bepaalt op basis van de klinische probleemstelling passende zorg gericht op het in stand houden van de gezondheid van de patiënt.
  • Je beschrijft het te verwachten klinische verloop voor de patiënt binnen de acute/veranderende zorgsituatie.
  • Je reflecteert op de eigen verpleegkundige rol gedurende de stappen van het verpleegkundig proces.

Deze module bestaat uit acht gezamenlijke bijeenkomsten en een consultmoment. Voorafgaand aan elke bijeenkomst bestudeer je onder meer literatuur, bekijk je kennisclips, bestudeer je casussen en maak je opdrachten. We gaan tijdens de bijeenkomsten dieper in op de zes stappen van klinisch redeneren.

Zowel tijdens de bijeenkomsten als in de online leeromgeving Blackboard geef en krijg je feedback van medestudenten op de opdrachten en casussen. Daarnaast is er ruimte voor verdiepende uitleg en kun je de docent vragen stellen over de theorie.

Je wordt individueel beoordeeld op een verslag van een eigen patiëntencasus, waarin je aantoont dat je de zes stappen van klinisch redeneren toepast en reflecteert op je eigen verpleegkundige rol. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je een hbo-certificaat.

Deze module is op hbo-niveau. Voor het succesvol volgen van deze module is voorkennis verondersteld op het gebied van methodiek klinisch redeneren, basiskennis geneeskunde en verpleegkundige skills.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van genoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum September, februari
EC 5
Vakgebied Medisch en paramedisch
Vaardigheden
Studievorm Module
Profiel Hbo
Locaties Deventer
Enschede
ID OHBOV09D