Skip to content Skip to navigation menu
Verpleegkundige zorg aan zorgvragen in de palliatieve fase

Palliatieve zorg is onderdeel van een zorgcontinuüm met een geleidelijke overgang van cure naar care. Van jou als verpleegkundig professional wordt verwacht dat je, binnen de moderne eisen van de professionele beroepsuitoefening, oog hebt voor de menselijke maat en afstemming van zorg op het individu. Dit met als doel het persoonlijk welbevinden in de palliatieve fase te optimaliseren en een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven en sterven. Deze module gaat in op het belang van aandacht voor omgevingsinvloeden, belevingsgerichte zorg, een holistisch mensbeeld en het stimuleren van eigen regie over leven en sterven.

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

  • Je beschrijft het huidige verpleegkundig proces voor zorg rondom palliatieve zorgvragers in jouw (werk)setting.
  • Je analyseert en beoordeelt de palliatieve zorg op basis van aspecten uit het kwaliteitskader palliatieve zorg.
  • Je stelt op basis van evidence based literatuur aanbevelingen op voor verbetering.
  • Je adviseert welke aspecten van palliatieve zorg verbeterd kunnen worden.
  • Je reflecteert op het persoonlijk en beroepsmatig handelen tijdens het schrijven van dit adviesrapport aan de hand van een zelfgekozen reflectiemodel.

Deze module bestaat uit acht gezamenlijke bijeenkomsten en een consultbijeenkomst. Voor de bijeenkomsten bestudeer je de literatuur en kennisclips, werk je aan opdrachten en kun je de elearnings maken ten behoeve van je kwaliteitsregister. Tijdens de bijeenkomsten werk je de opdrachten uit, die vaak bestaan uit informatie uit je eigen omgeving. Je vergelijkt met medestudenten de portfolio-opdrachten over het vergaren, delen en toepassen van kennis over palliatieve zorg. Daarnaast krijg je verdiepende uitleg over verschillende onderwerpen en kun je vragen stellen over de onderliggende theorie.

Je wordt individueel beoordeeld op een adviesverslag waarin je je organisatie advies geeft om de palliatieve zorg in jouw werksetting te verbeteren.

Verondersteld wordt dat de deelnemer kennis heeft van de methodiek van klinisch redeneren, basiskennis van geneeskunde en basiskennis van verpleegkundige skills.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum November, april
EC 5
Vakgebied Medisch en paramedisch
Studievorm Module
Profiel Hbo
Locaties Deventer
Enschede
ID OHBOV12D