Skip to content Skip to navigation menu
Verpleegkundige zorg in de praktijk, de verdieping

Tijdens deze praktijk-/stageperiode richt jij je op midden-complexe zorgsituaties. Denk aan minder voorspelbare zorgvragen, multi-morbiditeit en interdisciplinaire samenwerking. Je voert verpleegkundige handelingen uit: de kwaliteit van leven hanteer je als uitgangspunt. Ook focus jij je op de kwaliteit van zorg: je inventariseert de huidige zorgkwaliteit, analyseert deze en doet een voorstel voor verbeteringen/innovaties.

Duur 20  Weken
Studie Type Module  

 • Je analyseert een zorgsituatie. Daarin betrek je verschillende onderdelen over de complexiteit van zorg.
 • Je beoordeelt verpleegkundige diagnoses die op de afdeling worden gebruikt. Dit doe je aan de hand van vastgestelde diagnoses van de beroepsgroep.
 • Je toetst een bestaand verpleegplan van een zorgvrager met een midden-complexe zorgvraag.
 • Je voert gezondheidsbevorderende handelingen uit bij zorgvragers.
 • Je reflecteert op jouw gezondheidsbevorderende handelingen.
 • Je onderbouwt waarom je bij verpleegkundige handelingen afwijkt van voorschriften en/of richtlijnen.
 • Je analyseert een knelpunt in de zorguitvoering. Dit doe je met een actueel analyse-instrument. Daarnaast geef je verbeteradviezen.
 • Je reflecteert op jouw professionele werk- en leerhouding.

 

De module duurt twee kwartielen en kent 18 bijeenkomsten. Zes bijeenkomsten en twee herhalingslessen gaan over verpleegtechnische vaardigheden. We starten met een introductie van de thematiek, de op te leveren producten en de planning. De overige bijeenkomsten staan onder andere in teken van de complexiteit van zorg, kwaliteit van het methodisch handelen, reflectiemethoden, kwaliteitszorg en verpleegbeleid. Je werkt thuis of in je praktijk-/stageomgeving. Maar ook werk je tijdens de bijeenkomsten aan diverse opdrachten, gebaseerd op informatie uit je praktijkomgeving. Tijdens de bijeenkomsten oefen je vaardigheden en vergelijk je de uitkomsten van je opdrachten met medestudenten. Daarnaast krijg je verdiepende uitleg over de onderwerpen en is er ruimte voor vragen over de theorie.

Je wordt beoordeeld op vier onderdelen:
 1. Een performance assessment op de werkvloer;
 2. Een beleidsnotitie; 
 3. Een reflectie op persoon (leerproces, beroepsbeoefenaar). Hierin wordt beoordeeld in hoeverre je sturing geeft aan jouw leerproces door reflectie; 
 4. Voortgangstoets geneeskunde (een behaalde ‘voldaan’ is een voorwaardelijke eis)

Een relevante praktijkomgeving van gemiddeld 20 uur per week is essentieel voor het afronden van beroepsproducten. Dat kan je eigen werk als verpleegkundige, je opleidingsplaats of een stageplaats zijn.

startdatum September, februari
EC 15
Studievorm Module
Locaties Deventer
Enschede
ID OHBOV14D