Skip to content Skip to navigation menu
Verpleegkundige zorg verlenen aan mensen met een psychiatrische aandoening

Werken in de geestelijke gezondheidszorg is boeiend, aangrijpend en uitdagend. Dit komt door de onvoorspelbaarheid en veelzijdigheid van de mens die uit balans is en de vraag hoe je contact krijgt met deze persoon en diens omgeving. Wil jij leren om vanuit meerdere invalshoeken topzorg te bieden aan iemand met een psychiatrische aandoening? In deze module ga je in op de wetgeving, zorgvisies, therapievormen, suïcidepreventie, psychofarmaca en levensstijl. Met als doel een cliënt te kunnen helpen met een persoonlijk plan.

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

  • Je brengt de huidige situatie van een cliënt en diens systeem met een psychiatrische aandoening in kaart met behulp van een verpleegkundig model.
  • Je maakt in samenspraak met de cliënt en diens systeem een onderbouwde keuze voor een evidence based of best practice interventie voor kwalitatief goede zorg, die gericht is op de zorgbehoefte van de cliënt en diens systeem.
  • Je past in samenspraak met de cliënt en diens systeem de evidence based of practice based-interventie toe die aansluit bij de zorgbehoefte van de cliënt.
  • Je evalueert de gekozen interventie op effectiviteit en kwaliteit met de cliënt en diens systeem.
  • Je reflecteert op de casestudy, waarbij je je richt op leerproces, beroepsinhoud en beroepspersoon, vanuit het lessons learned principe.

Deze module kent acht gezamenlijke bijeenkomsten en een consult. Voor de meeste bijeenkomsten bestudeer je vooraf de voorgeschreven literatuur en werk je aan je portfolio-opdrachten. Je werkt tijdens de bijeenkomsten de opdrachten uit, vaak op basis van informatie uit je eigen organisatieomgeving. Je werkt in groepjes aan cases uit de praktijk en oefent met rollenspellen. Ook leg je in de bijeenkomsten de basis voor je individuele casestudy, krijg je verdiepende uitleg en kun je vragen stellen over de onderliggende theorie.

Je wordt beoordeeld op een individuele casestudy. Daarin bedenk je op basis van een zorgbehoefte van een cliënt een plan met een interventie. Vervolgens evalueer je dat plan en reflecteer je daar op.

Deze module is op hbo-niveau. Voor deze module hanteren we de volgende instroomeis: je hebt de module S11 Psychopathologie in de praktijk behaald of daar een vrijstelling voor gekregen van de examencommissie.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van genoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum September, februari
EC 5
Vakgebied Medisch en paramedisch
Onderzoek
Studievorm Module
Profiel Hbo
Locaties Deventer
Enschede
ID OHBOV10D