Skip to content Skip to navigation menu
Versterk community-vorming

Het bevorderen van het sociaal functioneren van mensen en hun sociale context, contact maken met bewoners en problematieken signaleren en ontrafelen zijn belangrijke werkzaamheden en vaardigheden voor een social work professional. Hoe verbind je daarbij de individuele met de collectieve aanpak? Welke rol speelt community-vorming? Hoe vind je de juiste balans tussen activering en hulpverlening? In deze module gaan we nader in op deze aspecten en vragen. Ook leer je hoe de aanpak van community-vorming bijdraagt aan het versterken van sociale cohesie en welbevinden in de wijk. Verkrijg door verschillende methodieken inzicht in community empowerment!

Duur 10  Weken
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je verkent verschillende vormen van community-vorming op basis van inspirerende voorbeelden en verheldert hoe deze kunnen bijdragen aan sociale cohesie in een wijk.
  • Je onderzoekt in jouw praktijk vragen van een individuele burger, of vragen van een groep burgers/cliënten of een collectief probleem van een bewonersgroep en brengt dit in verbinding met de community(-vorming).
  • Je gebruikt methodieken en zet gerichte interventies in om een brug te slaan en individuele en collectieve aanpak met elkaar te verbinden. Je weet daarbij een balans te vinden tussen activering en hulpverlening.
  • Je verantwoordt de aanbevelingen voor het plan van aanpak voor deze kwestie en kan daarbij jouw rol als social worker Welzijn en Samenleving in samenwerking met betrokkenen expliciteren.
  • Je reflecteert op jouw rol en houding als Social worker Welzijn en samenleving en je beschrijft hoe je deze rol en houding verder wilt ontwikkelen om een bijdrage te leveren aan het bevorderen van het sociaal functioneren van mensen en hun sociale context.

Deze module bestaat uit acht bijeenkomsten. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je literatuur en kennisclips. Je krijgt tijdens de bijeenkomst inspirerende voorbeelden van community vorming, er worden interventies en methodieken besproken die je kunt gebruiken om tijdens de bijeenkomsten opdrachten uit te werken en met elkaar te bespreken, als input voor een plan van aanpak gericht op de portfolio opdrachten. Binnen de bijeenkomsten is er ruimte voor verdiepende uitleg en kun je de docent vragen stellen over de theorie en uitwerking van de opdrachten.

Verwante opleidingen
Social Work

Deze module wordt afgerond met een portfolio waarin je twee beroepsproducten opneemt: een poster(presentatie) waarin je anderen (mede professionals uit de eigen praktijk) informeert en interesseert voor je onderwerp / kwestie en een verslag met daarin de onderbouwing van jouw methodisch handelen, jouw aanbevelingen voor het plan van aanpak en jouw reflectie op de rol en houding als social worker Welzijn en samenleving.

startdatum April
EC 5
Studievorm Module
Locaties Enschede
ID OSW18