Skip to content Skip to navigation menu
Versterk community-vorming

Als social work professional wil je het sociaal functioneren van mensen bevorderen. Je maakt contact met bewoners en signaleert problematiek. Maar hoe verbind je een individuele aanpak met een collectieve? Hoe vind je de juiste balans tussen activeren en hulpverlenen? In deze module verdiep je je hierin en hoe je community-vorming succesvol inzet. Je leert hoe community-vorming bijdraagt aan het versterken van sociale cohesie en welbevinden in een wijk. Met verschillende methodieken werk jij aan community empowerment.

Duur 10  Weken
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je onderzoekt verschillende vormen van community vorming op basis van inspirerende voorbeelden en verheldert hoe deze kunnen bijdragen aan sociale cohesie in een wijk.
  • Je onderzoekt in jouw praktijk vragen van een individuele burger, of vragen van een groep burgers/ cliënten of een collectief probleem van een bewonersgroep en toets deze binnen de community.
  • Je onderbouwt je strategische aanpak en de methoden van werken om bij te dragen aan community vorming/versterking.
  • Je verantwoordt de aanbevelingen voor het plan van aanpak voor deze kwestie en je beschrijft jouw rol als Social worker.
  • Je reflecteert op jouw rol en houding als Social worker Welzijn en samenleving en je beschrijft hoe je deze rol en houding verder wilt ontwikkelen om een bijdrage te leveren aan het bevorderen van het sociaal functioneren van mensen en hun sociale context.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De SW-professional welzijn en samenleving bevordert het sociaal functioneren van mensen en hun sociale context en duidt hoe de aanpak bijdraagt aan het versterken van sociale cohesie en welbevinden in de wijk.”

Deze module bestaat uit acht bijeenkomsten. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je literatuur en kennisclips. Je krijgt tijdens de bijeenkomst inspirerende voorbeelden van community vorming. Er worden interventies en methodieken besproken die je kunt gebruiken om tijdens de bijeenkomsten opdrachten uit te werken en met elkaar te bespreken, als input voor een plan van aanpak gericht op de portfolio-opdrachten. Binnen de bijeenkomsten is er ruimte voor verdiepende uitleg en kun je de docent vragen stellen over de theorie en uitwerking van de opdrachten.

Verwante opleidingen
Social Work

Je wordt individueel beoordeeld op een poster(presentatie) waarin je anderen (mede professionals uit de eigen praktijk) informeert en interesseert voor je onderwerp en op een verslag met daarin de onderbouwing van jouw methodisch handelen, jouw aanbevelingen voor het plan van aanpak en jouw reflectie op de rol en houding als social worker Welzijn en samenleving. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Om deze module goed te kunnen volgen en de toets te kunnen halen is het noodzakelijk dat je beschikt over een Social work praktijkcontext in ‘welzijn en samenleving’ en daar een professionele rol als SW-er vervult. Die context kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School, de module-eigenaar of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 22 deelnemers.

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl.

Periode(n) April
EC 5
Vakgebied(en) Medisch & Paramedisch
Vaardigheden
Studievorm Module
Locaties Enschede
ID OSW18