Skip to content Skip to navigation menu
Voer je strategische koers
Wat zijn de belangrijkste aspecten uit de markt die voor jouw organisatie relevant zijn? Hoe vertaal je die aspecten concreet voor jouw verantwoordelijkheidsgebied? Wat zijn de kernactiviteiten van jouw organisatie en welke marktpotentie hebben ze? Je verdiept je in deze vragen en leert nieuwe inzichten integreren tot een advies over de strategische koers van jouw organisatie. Je vertaalt deze strategie naar een effectief HR-beleid en een uitvoerbare HR-praktijk. 
 Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum.  Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je bepaalt de positie van jouw organisatie in de markt. Daarbij beschrijf je het onderscheidend vermogen ten opzichte van concurrenten. Dat doe je op basis van de aanwezige kerncompetenties en gebaseerd op een analyse van relevante factoren.
  • Je adviseert over de te volgen strategische HR-koers, gebaseerd op de strategische keuzes en potenties van het bedrijf. Daarbij houd je rekening met de gedragsindicatoren voor medewerkers en de aard van de arbeidsrelatie.
  • Je geeft een visie op de functie van HR in de organisatie, in samenhang met de verantwoordelijkheids- en rolverdeling tussen lijnmanagement en HR.
  • Je vertaalt de strategische koers en HR-visie naar een concrete en toepasbare HR-praktijk met bijbehorend implementatieplan en kosten-batenanalyse.

Er zijn negen bijeenkomsten. We starten met een introductie van de thematiek, de op te leveren producten en de planning. Je bestudeert vooraf de voorgeschreven literatuur en kennisclips en je werkt aan je portfolio-opdrachten. Tijdens de bijeenkomsten werk je de opdrachten (verder) uit, presenteert de uitwerkingen, geeft en ontvangt feedback. Je krijgt uitleg over onderwerpen en kunt vragen stellen over de theorie.

Je levert een adviesrapport op over het te volgen strategische HR-beleid binnen jouw organisatie. Dat doe je op basis van de door jou geformuleerde organisatiestrategie. Het advies formuleer je op een voor jouw organisatie gebruikelijke manier. Daarbij geef je een theoretische verantwoording.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum September, november
EC 5
Vakgebied Management & Organisatie
Studievorm Module
Profiel Hbo
Vakgebied Economie
Locaties Deventer
Enschede
ID C42D